Yêu cầu mức cấp dưỡng nuôi con

Chúng tôi muốn ly hôn, vợ tôi sẽ là người nuôi con. Nếu như cô ấy yêu cầu mức cấp dưỡng mà tôi không đáp ứng được thì tôi phải làm thế nào?

Vợ chồng tôi đã lấy nhau được 3 năm và có với nhau một bé trai hơn 1tuổi. Một năm trở lại đây, do giữa hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, chúng tôi đã li hôn. Hai chúng tôi thỏa thuận là vợ tôi sẽ nuôi con. Tuy nhiên, cô ấy yêu cầu mức cấp dưỡng là 1,5 triệu một tháng trong khi tôi chỉ có khả năng chu cấp 1 triệu mỗi tháng. Tính cả phụ cấp thì mỗi tháng vợ tôi thu nhập khoảng 4,1 triệu, tôi thu nhập khoảng 4.3 triệu. Nguồn thu duy nhất của chúng tôi là tiền lương. Xin hỏi với thu nhập của tôi thì Tòa án giải quyết sẽ quy định mức cấp dưỡng nuôi con bao nhiêu ? Nếu tòa quyết định mức cấp dưỡng vượt quá khả năng của tôi thì tôi sẽ phải làm thế nào để yêu cầu tòa xem xét giải quyết theo mức dưới 1 triệu?

 

Thứ nhất: pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa hai vợ chồng anh. Trong trường hợp nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết

Về nguyên tắc, Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

  1. “Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

  2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Như vậy, mức cấp dưỡng sẽ được người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của đối tượng được cấp dưỡng thỏa thuận với nhau dựa trên thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Vậy, trước hết, luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa hai vợ chồng anh chị. Trong trường hợp nếu hai vợ chồng không thể đi đến sự thống nhất  thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thứ hai: Nếu trong trường hợp anh cho rằng mức cấp dưỡng mà Tòa yêu cầu vượt quá khả năng của mình, anh cần chuẩn bị cho mình những lập luận hoặc số liệu cụ thể để chứng minh mức cấp dưỡng mà anh đưa ra là hợp lý

Nếu hai anh chị không thể thỏa thuận mức cấp dưỡng nuôi con thì nên nêu rõ trong đơn ly hôn và yêu cầu Tòa án xem xét. Hiện tại, hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ một văn bản nào quy định cụ thể về số tiền cấp dưỡng nuôi con do sự khác biệt của mỗi hoàn cảnh, môi trường và điều kiện của người không trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên, khi quyết định mức cấp dưỡng, Tòa án cũng sẽ xem xét thu nhập, điều kiện sống của anh; đồng thời xem xét một số yếu tố như: những chi phí tối thiểu để đảm bảo cho con chung được phát triển đầy đủ về vật chất, việc học hành, khám, chữa bệnh; những chi phí sinh hoạt thông thường, không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người.