Yêu cầu áp dụng các biện pháp tự vệ

Nội dung bài viết:

Các biện pháp tự vệ? Điều kiện áp dụng; Hồ sơ yêu cầu các biện pháp tự vệ, cơ quan tiếp nhận, thụ lý; Quyết định, thời hạn điều tra; Áp dụng, gia hạn, đình chỉ các biện pháp tự vệ; Khiếu nại, khởi kiện liên quan đến quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp tự vệ

 

CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ

Các biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam bao gồm:

 1. Tăng mức thuế nhập khẩu;

 2. Áp dụng hạn ngạch nhập khẩu;

 3. Áp dụng các biện pháp khác do Chính phủ quy định.

 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG TRỢ CẤP

Các biện pháp tự vệ chỉ được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá nhập khẩu gia tăng đột biến một cách tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng hoặc trị giá của hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;

 2. Việc gia tăng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá nhập khẩu nói trên gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp trong nước

 

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ

Các biện pháp tự vệ nói trên có thể không được áp dụng, nếu việc áp dụng các biện pháp đó dẫn đến một trong các hậu quả sau đây:

 1. Gây thiệt hại đến kinh tế – xã hội trong nước:

 2. Gây thiệt hại đến lợi ích của đa số các nhà tiêu thụ hàng hoá;

 3. Các hậu quả khác do Chính phủ xác định.

Các biện pháp tự vệ có thể không được áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ các nước kém phát triển.

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ YÊU CẦU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ

Tổ chức, cá nhân có quyền nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ là tổ chức, cá nhân đại diện cho ngành sản xuất trong nước với điều kiện toàn bộ hàng hoá do tổ chức, cá nhân đó sản xuất chiếm ít nhất 25% sản lượng hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước.

 

HỒ SƠ YÊU CẦU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ

 1. Đơn yêu cầu áp dụng các biện pháp tự vệ theo mẫu do Cục quản lý cạnh tranh ban hành. Mẫu đơn có thể được tải từ website của Cục Quản lý cạnh tranh: www.qlct.gov.vn

 2. Trường hợp có nhiều nhà sản xuất cùng tham gia yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp của các nhà sản xuất này cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu.

 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nộp hồ sơ (hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư,…), và giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có).

 4. Giấy giới thiệu của tổ chức yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ cho người trực tiếp thực hiện việc nộp hồ sơ tại Cục Quản lý cạnh tranh.

 5. Chứng minh thư nhân dân của người nộp hồ sơ.

 6. Tài liệu, thông tin liên quan khác mà tổ chức, cá nhân yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ cho là cần thiết.

 7. Trong trường hợp hồ sơ có nhiều tài liệu, để tiết kiệm thời gian tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý cạnh tranh khuyến khích doanh nghiệp nộp hồ sơ lập bản thống kê tên các tài liệu trong hồ sơ thành file mềm.

Tổ chức, cá nhân có hồ sơ yêu cầu phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ không phải nộp bất kỳ một khoản phí, lệ phí nào