Xử phạt Vi phạm quy định về tổ chức dân quân tự vệ mới nhất 2021

Dân quân tự vệ là một trong những lực lượng nòng cốt bảo đảm cho phát triển sản xuất thời bình và sẵn sàng tham chiến khi có chiến tranh. Vậy pháp luật quy định Xử phạt Vi phạm quy định về tổ chức dân quân tự vệ như thế nào? Cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Thế nào là dân quân tự vệ?

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng và không thoát ly sản xuất, là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước ta; đồng thời là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Dân quân tự vệ được tổ chức ở xã, phường, thị trấn thì được gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế thì gọi là tự vệ. Pháp luật cũng quy định các hình thức xử phạt Vi phạm quy định về tổ chức dân quân tự vệ trong trường hợp có vi phạm.

Các hành vi bị nghiêm cấm và xử phạt Vi phạm quy định về tổ chức dân quân tự vệ

Theo quy định pháp luật về dân quân tự vệ thì các hành vi bị nghiêm cấm về dân quân tự vệ và sẽ có các quy định xử phạt Vi phạm quy định về tổ chức dân quân tự vệ như sau:

 • Thứ nhất, thành lập, tham gia, tài trợ tổ chức, huấn luyện, điều động, sử dụng Dân quân tự vệ trái pháp luật.
 • Thứ hai, trốn tránh, chống đối, cản trở việc tổ chức, huấn luyện, hoạt động và thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.
 • Thứ ba, giả danh Dân quân tự vệ.
 • Thứ tư, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ được giao xâm phạm lợi ích của quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Thứ năm, sản xuất, vận chuyển, mua bán, thu gom, tàng trữ, sử dụng, chiếm giữ trái pháp luật vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, trang phục, sao mũ, phù hiệu, tài sản của Dân quân tự vệ.
 • Thứ sáu, phân biệt đối xử về giới trong công tác Dân quân tự vệ.

Việc xử phạt Vi phạm quy định về tổ chức dân quân tự vệ như sau:

 • Thứ nhất, cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật Dân quân tự vệ thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Thứ hai, dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ nếu vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Các hình thức xử lý kỷ luật dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức sau:

 • Hình thức khiển trách;
 • Hình thức cảnh cáo;
 • Hình thức tước danh hiệu Dân quân tự vệ.

Đối với các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ thì áp dụng một trong các hình thức kỷ luật:

 • Hình thức khiển trách;
 • Hình thức cảnh cáo;
 • Hình thức giáng chức;
 • Hình thức cách chức;
 • Hình thức tước danh hiệu Dân quân tự vệ.

Dịch vụ pháp lý của ACC có gì?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý ở các lĩnh vực khác nhau từ dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân gia đình cho đến lĩnh vực giao thông,….

Quy trình thực hiện dịch vụ giữa ACC và khách hàng được tiến hành nhanh chóng, bàn giao kết quả trong thời gian sớm nhất có thể.

Trên đây là những nội dung liên quan đến bài viết về xử phạt Vi phạm quy định về tổ chức dân quân tự vệ, hy vọng đã mang lại những thông tin hữu ích đến cho các bạn.