Xử phạt vi phạm báo chí: nghị định xử phạt hành chính 2021

Bài viết sau đây cung cấp một số thông liên liên quan đến xử phạt vi phạm báo chí do nghị định xử phạt hành chính ban hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/12/2020.

Nghị định bao gồm 5 chương, 44 điều, quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đối tượng áp dụng xử phạt vi phạm báo chí:

Những đối tượng được áp dụng hình thức xử phạt vi phạm báo chí bao gồm:

+ Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

+ Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan; các tổ chức gồm: Cơ quan báo chí, nhà xuất bản được thành lập theo quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản; cơ quan nhà nước; tổ chức kinh tế hoạt động theo quy định của pháp luật…

Hình thức xử phạt vi phạm báo chí:

Các hình thức xử phạt vi phạm báo chí bao gồm:

+ Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

+ Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 1 – 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 đến 12 tháng.

Cụ thể:

– Phạt tiền từ 150 – 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cung cấp thông tin chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp thông tin có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;…

– Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp thông tin xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín của cá nhân; thực hiện không đúng quy định trong giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử (TTĐT) tổng hợp; cung cấp đường dẫn đến trang TTĐT hoặc ứng dụng có nội dung vi phạm pháp luật; đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; không gỡ bỏ ngay nội dung thông tin đã tổng hợp khi nguồn thông tin được trích dẫn đã gỡ bỏ nội dung thông tin đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không thực hiện đăng tải nội dung thông tin cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí vi phạm mà trang TTĐT tổng hợp đã trích dẫn thông tin.

Trên đây là một số nội dung công ty ACC cung cấp về những quy định xử phạt vi phạm báo chí. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.