Xử lý vi phạm luật sở hữu trí tuệ

Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, thực trạng vi phạm luật sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên tinh vi và khó kiểm soát hơn. Việc này khiến các chủ sở hữu bị thiệt hại không nhỏ kể cả lợi nhuận lẫn uy tín và danh tiếng.

Hiện nay nhận thức về quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ của người tiêu dùng còn thấp và xu hướng thích dùng hàng giá rẻ đã khiến cho tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ phát triển nhưng lại ít bị tố cáo tới cơ quan có thẩm quyền. Do vậy chủ quyền sở hữu trí tuệ cần chủ động tìm hiểu, xác định và lựa chọn các hình thức xử lý hành vi xâm phạm để bảo vệ tốt nhất lợi ích của mình.

Để xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật đã quy định nhiều biện pháp bảo vệ như: biện pháp tự bảo vệ, biện pháp hành chính, biện pháp hình sự, biện pháp dân sự và biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

* Biện pháp tự bảo vệ

Biện pháp tự bảo vệ xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của pháp luật Việt Nam được ghi nhận tại Điều 9, Quyền tự bảo vệ tài sản (Điều 225 BLDS) và được cụ thể hóa tại Điều 198 Luật SHTT. Các biện pháp tự bảo vệ bao gồm:

– Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
– Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;
– Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
– Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thông thường, chủ sở hữu có thể tự mình hoặc thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc người ủy quyền thông báo cho người thực hiện hành vi vi phạm và yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm. Nếu người thực hiện hành vi vi phạm đã nhận được thông báo mà không chấm dứt hành vi vi phạm thì chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu cơ quan nhà nước xử lý hành vi vi phạm hoặc khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền.

* Biện pháp hành chính

Đây là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để xử lý những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hiện nay, phần lớn các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thường được giải quyết trước tiên bằng biện pháp hành chính. Khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra, tùy thuộc vào mức độ vi phạm và tính chất nghiêm trọng của hành vi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu chủ thể vi phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm và buộc áp dụng một trong các hình thức xử phạt hành chính: cảnh cáo hoặc phạt tiền. Cụ thể:

– Đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ hoặc hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bởi người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị áp dụng hình thức phạt cảnh cáo.

– Đối với hình thức phạt tiền, người có thẩm quyền xử phạt sẽ ra quyết định xử phạt, mức phạt tiền được xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
– Tịch thu hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ;
– Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm.

Pháp luật cũng cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt hành chính trong các trường hợp cụ thể (Điều 215 Luật Sở hữu trí tuệ).

* Biện pháp hình sự

Biện pháp hình sự là biện pháp chỉ áp dụng đối với các cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự.

Hiện nay các tội danh về sở hữu trí tuệ được quy định tại các Điều 131, 271, 170a BLHS (trong lĩnh vực quyền tác giả); Điều 156, 157, 158, 162, 170, 171 (trong lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp) trong Bộ luật Hình sự. Riêng đối với các hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng chưa được quy định trong BLHS.

Khi bị xử lý hình sự, người thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể bị phạt tiền, cảnh cáo, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định/cấm hành nghề nhất định trong một thời gian, phạt tù.

* Biện pháp dân sự

Khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi đó gây ra có quyền yêu cầu tòa án giải quyết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình kể cả trong trường hợp hành vi vi phạm trên đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hay biện pháp hình sự. Trình tự, thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự và các vấn đề có liên quan tuân theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Ngoài ra, Luật sở hữu trí tuệ cũng đã có những quy định cụ thể chi tiết hóa một số nội dung liên quan tới việc xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng Tòa án. Đặc biệt là các quy định liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra đã tháo gỡ nút thắt về việc xác định thiệt hại trong các tranh chấp này.

* Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Biện pháp này được quy định nhằm mục đích ngăn chặn việc mang các hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vào quốc gia có liên quan. Các biện pháp này thường được áp dụng bởi các cơ quan hành chính mà thông thường là các cơ quan hải quan.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan hải quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp:
– Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
– Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện biện pháp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, nếu phát hiện hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 213 của Luật này thì cơ quan hải quan có quyền và có trách nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Viết một bình luận