Xử lý tài sản đã mua bị người thứ ba tranh chấp

Câu hỏi:

Xin chào, tôi có một câu hỏi muốn được Luật sư trả lời như sau. Tôi có mua một chiếc xe máy không có giấy tờ, sau khi thanh toán tiền đầy đủ tôi mang xe máy về sử dụng được hai tháng thì có một người lạ đến đòi lại xe, họ nói xe đó là của họ, giấy tờ xe cũng chính xác đứng tên của người này. Hiện giờ tôi đang rất hoang mang, mong Luật sư tư vấn giúp tôi quy định của pháp luật trong trường hợp này sẽ xử lý như thế nào ạ? Tôi xin cảm ơn!

 

Trả lời:

Tài sản đã mua bị người thứ ba tranh chấp thì phải xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 444 Bộ luật Dân sự 2015 về Bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với tài sản mua bán:

“1. Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đã bán cho bên mua không bị người thứ ba tranh chấp.

2. Trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo vệ quyền lợi của bên mua; nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp bên mua biết hoặc phải biết tài sản mua bán thuộc sở hữu của người thứ ba mà vẫn mua thì phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu và không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.“

Căn cứ vào quy định trên thì bên bán có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Trong trường hợp quyền sở hữu đã được chuyển cho bên mua mà có người thứ ba tranh chấp với bên mua, thì bên bán phải chứng minh tài sản mà mình đã bán cho bên .mua là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình.

Trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp, nếu bên bán không chứng minh được mình là người có quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản trước khi bán cho bên mua, đồng thời người thứ ba chứng minh được tài sản đó thuộc sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán phải bồi thường thiệt hại. Đồng thời, nếu bên mua phải trả lại tài sản cho người thứ ba thì bên mua có quyền yêu cầu người thứ ba phải thanh toán chi phí hợp lý để làm tăng giá trị của tài sản (bởi vì bên mua được coi là người ngay tình).

Trường hợp bên mua biết hoặc buộc phải biết tài sản đó thuộc sở hữu của người thứ ba mà vẫn mua, thì bên mua phải trả lại tài sản cho người thứ ba và không có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại. Đồng thời, bên mua cũng không có quyền yêu cầu người thứ ba thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc bảo quản cũng như làm tăng giá trị của tài sản (bởi vì bên mua được coi là người không ngay tình).

Như vậy, vì xe máy là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu nên bạn buộc phải biết tài sản đó thuộc sở hữu của bên thứ ba, song bạn vẫn mua xe mà không có giấy tờ. Do vậy, theo quy định tại khoản 3 đã phân tích ở trên thì bạn là người không ngay tình và bạn sẽ phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu chiếc xe và không được yêu cầu bồi thường thiệt hại.