Hành vi vi phạm đạo đức báo chí

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông cũng như mạng Internet, vấn đề vi phạm đạo đức báo chí không chỉ bó hẹp trong một quốc gia mà trở thành vấn đề chung được các nhà quản lý, giới chuyên môn và một bộ phận độc giả trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm.

Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng cần được đề cao và được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Thậm chí trong nhiều trường hợp, đạo đức nghề nghiệp còn được nhấn mạnh hơn nghiệp vụ báo chí. 

Đạo đức nghề nghiệp được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Để phát triển lành mạnh, tạo dựng uy tín trong xã hội và bạn đọc, mọi nền báo chí luôn coi trọng, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Một số nhà báo vì những lợi ích cá nhân hay xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau có những hành vi vi phạm đạo đức báo chí đã đưa tin sai sự thật, đưa tin không kiểm chứng… gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, nắm bắt tin tức của công chúng.

Biểu hiện của hành vi vi phạm đạo đức báo chí:

Bên cạnh những thành tựu, ưu điểm, hoạt động báo chí vẫn còn một số hành vi vi phạm đạo đức báo chí với biểu hiện, hình thức khác nhau. Đó là các biểu hiện sau:

+ Thông tin sai sự thật hoặc thông tin méo mó (sai một phần).

+ Không quan tâm đến hậu quả của thông tin.

+ Ứng xử nhẫn tâm.

+ Đưa thông tin không khách quan vì mục đích vụ lợi hay vì năng lực chuyên môn kém.

+ Thương mại hóa báo chí.

+ Khủng hoảng đạo đức báo chí.

Một số nguyên nhân về vi phạm đạo đức báo chí:

+ Sự thúc đẩy của lợi ích kinh tế: một bộ phận nhà báo vì chưa hài lòng với những gì đang có, nên đã bất chấp mọi thủ đoạn đưa tin sai sự thật nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân, đáp ứng nhu cầu, tham vọng riêng của mình. Đưa tin sai sự thật là một trong số những thủ đoạn đó.

+ Thiếu trung thực, không tôn trọng sự thật: Trong cuộc sống hằng ngày của xã hội, mỗi ngày đều phát sinh những việc lớn nhỏ khác nhau, và đó là đề tài khai thác tin bài của các nhà báo. Nhưng do sự chênh lệch về trình độ, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin cũng như nhu cầu, sự nhận thức về tính trung thực của mỗi nhà báo khác nhau, mà một số người làm báo đã đăng tin bài vô căn cứ, hoặc dựa trên những thông tin ít ỏi mà mình có được đã tự suy diễn theo chủ quan của mình, hoặc công bố những tin tức chưa qua kiểm chứng, đã gây ra những tác hại to lớn, gây bức xúc trong xã hội.

+ Sự thiếu hoàn thiện của cơ chế: Nếu như cơ chế có những quy định cụ thể và chặt chẽ về việc quy trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý các đơn vị báo chí; việc tự từ chức, cách chức khi để xảy ra sai sót; hay kịp thời tiến hành công tác bồi dưỡng và tập huấn về đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm công tác báo chí, thì tin chắc rằng việc vi phạm đạo đức báo chí sẽ được hạn chế một cách triệt để.

Trên đây là một số nội dung công ty ACC cung cấp về những hành vi vi phạm đạo đức báo chí.

 

 

Viết một bình luận