Vấn đề hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

Câu hỏi:

Kính chào, tôi có thắc mắc mong được giải đáp. Gia đình tôi đang thuê một căn hộ là nhà ở của người quen. Tôi có nghe thông tin rằng sắp tới Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi diện tích đất, trong đó có diện tích căn nhà mà chúng tôi đang thuê. Xin hỏi, ngoài việc gia đình có nhà được bồi thường thì chúng tôi là những người thuê thì chúng tôi có được hưởng chính sách gì của Nhà nước không? Hãy cho biết chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi thu hồi đất thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn? Đối với trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất mà hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì họ được hỗ trợ ổn định sản xuất như thế nào? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Với câu hỏi thuộc lĩnh vực hỏi đáp đất đai, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Vấn đề hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn? Khi Nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn thì việc hỗ trợ được thực hiện như thế nào?

Khi Nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn thì việc hồ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

“Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.”

Bên cạnh đó, theo Điều 29 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2380/2010/QĐ-UBND:

– Chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn:

+ Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ bằng mức bồi thường; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

+ Người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn khi bị thu hồi thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Không chỉ thế, theo khoản 4 Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2380/2010/QĐ-UBND:

– Trong trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất mà hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì họ được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp.

Theo đó, trường hợp Nhà nước thu hồi đất thuộc quỹ đất công ích của xã anh thì sẽ được hỗ trợ với mức hỗ trợ cao nhất bằng mức bồi thường và phải do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra. Và số tiền hỗ trợ mà xã anh nhận được phải nộp vào ngân sách nhà nước và đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, xã chỉ được sử dụng số tiền hỗ trợ này để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã.