Hệ thống văn bản quy định thuê đất hiện hành

Dân số không ngừng tăng những năm gần đây, đồng thời đất đai lại là tài nguyên có hạn. Nếu không có các chính sách phát triển kinh tế cùng đồng thời gắn liền với việc bảo vệ đất đai thì sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống văn bản quy định thuê đất hiện nay để biết được cơ bản có những văn bản nào điều chỉnh nội dung này. Hãy cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Hệ thống các văn bản quy định thuê đất hiện nay

 • Thứ nhất, Luật số 45/2013/QH13 – văn bản quy định thuê đất của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  ngày 29 tháng 11 năm 2013 (Luật đất đai 2013). Đây là đạo luật quy định các vấn đề chung nhất liên quan đến lĩnh vực đất đai làm cơ sở cho các văn bản khác hướng dẫn chi tiết.
 • Thứ hai, nghị định 46/2014/NĐ-CP về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt đất.
 • Thứ ba, nghị định 135/2016/NĐ-CP quy định sửa bổ sung một số điều của các nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
 • Thứ ba, nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa bổ sung một số điều của các nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
 • Thứ tư, thông tư 77/2014/TT-BTC về tiền thuê đất.
 • Thứ năm, thông tư 333/2016/TT-BTC sửa bổ sung TT 77/2014/TT-BTC về tiền thuê đất.

Cuối cùng là nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng hệ thống văn bản văn bản quy định thuê đất khá phức tạp, liên tục được sửa đổi, bổ sung và thay thế. Do đó đòi hỏi người đọc phải tìm hiểu tổng quát, không chỉ cần nắm các quy định hiện hành mà đôi khi còn cần nắm được các quy định trước đây để hiểu được sự thay đổi của chính sách đất đai qua thời gian.

Tìm hiểu nội dung quy định thuê đất tại Luật đất đai 2013

Nội dung giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Chương V của Luật đất đai năm 2013văn bản quy định thuê đất có giá trị cao nhất, gồm 8 điều (từ Điều 52 đến Điều 60) cụ thể sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các trường hợp giao đất, cho thuê đất:

So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai 2013 đã có những quy định thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất và chuyển sang thuê đất. Mục đích của việc quy định này nhằm đảm bảo sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai của các thành phần kinh tế, đặc biệt là giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, cụ thể các quy định mới như: 

Ngoài ra luật cũng bổ sung quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (khoản 3 Điều 55 Luật đất đai năm 2013);

Bên cạnh đó, luật bổ sung quy định tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước cũng được quyền lựa chọn thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất  lần cho cả thời gian thuê (khoản 1 Điều 56 Luật đất đai năm 2013);

Bổ sung thêm quy định về việc các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình sự nghiệp (điểm e khoản 1 Điều 56 Luật đất đai năm 2013);

Bổ sung thêm quy định về các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng thì thuộc trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất (khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013).

Các dịch vụ pháp lý tại ACC

Bao gồm:

 • Thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn kết hôn, ly hôn trong và ngoài nước;
 • Tư vấn các vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục thuê đất, thuê mặt bằng,…
 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

Trên đây là những nội dung liên quan đến bài viết về văn bản quy định thuê đất, hy vọng đã mang lại những thông tin hữu ích đến cho các bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline để được tư vấn miễn phí nhé.