Tư vấn xác định loại hợp đồng lao động

Nội dung bài viết:

Câu hỏi:

Em muốn hỏi về loại hợp đồng lao động: Em làm nhân viên y tế  tại trường tiểu học. Từ tháng 1/2013 đến tháng 1/2015 ký hợp đồng tại trường. Từ tháng 2/2015 đến tháng 2/2016 ký hợp đồng với Phòng giáo dục đào tạo để chờ thi tuyển viên chức, nhưng tháng 5/2016 thì tạm hoãn việc thi tuyển viên chức. Bây giờ Phòng giáo dục đào tạo không ký nữa mà trả về trường ký lại. Hiện tại em vẫn làm việc tại trường, đã 2 tháng trôi qua mà trường chưa kí lại hợp đồng với em. Xin cho em hỏi loại hợp đồng của em là thuộc loại hợp đồng nào?

Em đang dự tính có em bé. Em chỉ lo trường sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong khi em nghỉ hậu sản. Nếu trường tự đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời gian em nghỉ hậu sản thì có vi phạm pháp luật không? Em xin cảm ơn

 

Trả lời:

Chào bạn, câu hỏi của bạn thuộc lĩnh vực tư vấn Luật lao động, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Trong trường hợp của bạn, chúng tôi xác định hợp đồng mà bạn đã kí là Hợp đồng lao động, vì bạn chưa thi tuyển công chức, chưa được kí hợp đồng làm việc cho nên sẽ giải quyết vấn đề theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2012. Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Việc xác định loại hợp đồng ảnh hưởng đến các hậu quả pháp lý sau này như chấm dứt hợp đồng, các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với bạn.

Theo đó, Hợp đồng lao động có những loại sau đây, được quy định tại điều 22, Bộ luật lao động năm 2012:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác”.

Như vậy, chúng ta có thể thấy có 3 loại hợp đồng: hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ 1 đến 3 năm), hợp đồng lao động theo mùa vụ. Căn cứ vào câu hỏi bạn đưa ra, chúng tôi xác định hợp đồng đầu tiên bạn kí với nhà trường Từ tháng 1/2013 đến tháng 1/2015 (3 năm) là Hợp đồng lao động xác định thời hạn. Nhưng sau đó, kì thi tuyển viên chức bị hoãn, bạn không thể kí hợp đồng làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo cho nên Sở Giáo dục đã chuyển về trường kí tiếp hợp đồng lao động. Tuy nhiên, Như bạn trình bày, hợp đồng cũ đã hết hạn, mà đã 2 tháng (60 ngày) mà nhà trường vẫn chưa kí hợp đồng mới với bạn, trong khi  bạn vẫn tiếp tục làm việc thì căn cứ vào Khoản 2, điều 22, Bộ luật lao động năm 2012 thì chúng tôi xác định loại hợp đồng mà bạn đang thực hiện đó là Hợp đồng lao động không xác định thời hạn bởi sau khi hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm đã hết hạn, mà nhà trường không kí hợp đồng mới, bạn vẫn tiếp tục làm việc thì hợp đồng đó đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Bạn được hưởng quyền, nghĩa vụ và thực hiện theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Vấn đề tiếp theo của bạn đó là nếu bạn nghỉ vì mang thai thì nhà trường có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn không? theo quy định của bộ luật lao động thì có những trường hợp Người sử dụng lao động không được chấm dứt hợp đồng với Người lao động, cụ thể như sau:

“Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này.

4. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Khoản 3, điều 155 quy định:

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động”.

Như vậy, Nhà trường không được phép lấy lý do bạn nghỉ thai sản mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn, nếu nhà trường thực hiện điều đó thì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Bạn vẫn được nghỉ thai sản và không bị đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lý do nghỉ thai sản.