Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

Tại Điều 5, Luật Đấu thầu đã quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Cụ thể như: Nhà thầu, nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đi vào hoạt động, thành lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước mà đơn vị nhà thầu, nhà đầu tư đó đang hoạt động cấp phép. Có chi tiết về hạch toán tài chính độc lập, không phụ thuộc vào đơn vị hay tổ chức khác. Những nhà thầu, nhà đầu tư này hiện trạng đó là không đang trong tình trạng, quá trình tiến hành việc giải thể, không trong diện đang có những khoản nợ không có khả năng có thể thực hiện được việc chi trả theo quy định của pháp luật và không đang trong tình trạng rơi vào hoàn cảnh bị phá sản đối với nhà thầu, nhà đầu tư. Các nhà thầu, nhà đầu tư này đã có tiến hành việc đăng ký hoạt động trên trang hệ thống mạng đấu thầu của quốc gia theo quy định của pháp luật.

– Đảm bảo việc cạnh tranh trong đấu thầu theo quy trình đó là:

+ Phía bên nhà thầu, nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ quan tâm, và hồ sơ dự tuyển thể hiện được sự độc lập về pháp lý cũng như độc lập về tài chính với những bên nhà thầu trong việc tư vấn trong lập hồ sơ mời quan tâm, hay hồ sơ mời sơ tuyển. Đánh giá về các loại hồ sơ quan tâm và đối với hồ sơ dự sơ tuyển. Thẩm định đối với kết quả trong hồ sơ mời quan tâm và trong hồ sơ mời sơ tuyển.

+ Các nhà thầu tiến hành việc tham gia dự các gói thầu phải có sự độc lập về mặt pháp lý cũng như đảm bảo được việc độc lập về mặt tài chính đối với các bên chủ đầu tư và bên đứng ra mời thầu; các nhà thầu tiến hành các công việc như việc tư vấn lập ra rồi thẩm định, thẩm tra đối với hồ sơ thiết kế, thẩm tra đối với hồ sơ mời thầu, hay thẩm định đối với hồ sơ yêu cầu, dự toán; đối với đấu thầu hạn chế thì đó là sự độc lập giữa các nhà thầu với nhau trong một gói thầu cụ thể.

Ngoài ra, đối với các nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định đã nêu trên được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Cụ thể, tư cách hợp lệ của nhà thầu được quy định tại phần 1,chương 1,mục 4 thông tư 05/2015/TT-BKHĐT như sau: Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp. Hạch toán tài chính độc lập. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL. Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Và đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại BDL.

Trên đây là ý kiến của ACC Group liên quan quy định về “ Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư”. Hy vọng bài viết của ACC sẽ hữu ích cho Quý Khách. Để hiểu rõ hơn các thông tin, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề trên, Quý khách có thể liên hệ Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC Group qua địa chỉ email: hotro@accgroup.com hoặc Hotline: 090.992.8884 – (028) 777.00.888.

 

Viết một bình luận