Tranh chấp tài sản khi không đăng ký kết hôn

Bố mẹ tôi sống chung với nhau từ năm 1973 đến nay nhưng chưa đăng ký kết hôn, nay gia đình tôi có tranh chấp về đất đai và mọi người cho rằng bố mẹ tôi chưa đăng ký kết hôn thì không phải là vợ chồng hợp pháp với nhau nên mẹ tôi không có quyền. Vậy xin hỏi quy định của pháp luật về vấn đề nam nữ sống chung với nhau như thế nào?

 

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch như sau:

Đối với trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03 tháng 01 năm 1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích và tạo điều kiện để đăng ký kết hôn. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày các bên xác lập quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng. Thẩm quyền, thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Như vậy, trong trường hợp của bố, mẹ bạn nếu cho tới thời điểm hiện tại hai bác chưa đăng ký kết hôn thì bố mẹ bạn vẫn là vợ chồng của nhau và nếu hai người đi đăng ký kết hôn thì sẽ được pháp luật công nhận và nhà nước luôn luôn khuyến khích những nam nữ sống chung từ trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 đi đăng ký kết hôn

Do đó, tài sản được hình thành trong thời kỳ bố mẹ bạn chung sống với nhau được coi là tài sản chung trong thời ky hôn nhân và mẹ bạn có quyền đối với mảnh đất của bố bạn.