Tranh chấp quyền nuôi con khi chưa ly hôn

Tôi và vợ có 1 con nhỏ 8 tháng tuổi. Vì gia đình xảy ra xích mích nên vợ tôi mang theo con bỏ về nhà mẹ đẻ và nhất quyết không chịu về. Tôi có thể làm cách nào để đòi quyền nuôi dưỡng con? Nếu ly hôn thì tôi có thể nuôi con được hay không?

 

Theo quy định tại khoản 1  Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì: “Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.”

Như vậy, cha mẹ có quyền ngang nhau về chăm sóc, nuôi dưỡng con trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, pháp luật hôn nhân và gia đình lại không có quy định về việc tranh chấp quyền nuôi con khi chưa ly hôn mà chỉ giải quyết các tranh chấp về nuôi con sau ly hôn. Nếu anh muốn tranh chấp quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con thì anh có thể suy nghĩ đến việc giải quyết bằng ly hôn, như vậy mới có thể đặt ra vấn đề tranh chấp quyền nuôi con và giải quyết của Tòa án.

Tuy nhiên, việc giải quyết bằng ly hôn lại khó có thể mang lại cho anh quyền nuôi dưỡng con. Theo quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014  về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn: “Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo như anh trình bày thì con anh mới 8 tháng tuổi, theo quy định trên thì vợ anh sẽ được quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Nếu anh chứng minh được vợ mình không đủ điều kiện trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc thỏa thuận được với nhau phù hợp với lợi ích của con thì anh mới có thể có quyền chăm sóc con.

Tóm lại: Chúng tôi khuyên anh nên thỏa thuận với vợ về vấn đề nuôi con, vợ chồng anh có thể hòa giải để anh có thể chăm sóc, nuôi dưỡng con theo như nguyện vọng của mình.