Trách nhiệm cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng của bên bán

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, tôi có một câu hỏi muốn được Luật sư trả lời như sau. Luật sư có thể cho tôi biết hiện nay pháp luật có quy định về nghĩa vụ bắt buộc phải hướng dẫn cách sử dụng của người bán đối với người mua không ạ? Nhiều lần tôi có mua hàng đặc biệt là các thiết bị điện, đồ gia dụng nhưng người bán không hướng dẫn sử dụng chỉ nói qua loa, thậm chí hướng dẫn sai nên khi tôi về lắp đặt đồ thường mất thời gian thậm chí lắp đặt sai làm cho sản phẩm bị hư hỏng ngay khi chưa sử dụng. Tôi rất thắc mắc không biết pháp luật có điều chỉnh về vấn đề này không? Hi vọng được Luật sư giải đáp, tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Bên bán có bắt buộc phải cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng cho người mua không?

Hiện nay vấn đề về cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng sản phẩm là trách nhiệm của bên bán hàng đã được quy định tại Điều 443 Bộ luật Dân sự 2015 về Nghĩa vụ cung cấp thông tin và hướng dẫn cách sử dụng:

“Bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin cần thiết về tài sản mua bán và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó; nếu bên bán không thực hiện nghĩa vụ này thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán phải thực hiện trong một thời hạn hợp lý; nếu bên bán vẫn không thực hiện làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Đây là quy định thể hiện rõ nguyên tắc thiện chí và trung thực trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng. Theo đó, bên bán không chỉ có nghĩa vụ chuyển giao tài sản mà còn phải cung cấp thông tin và hướng dẫn bên mua cách sử dụng để bảo đảm bên mua đạt được lợi ích cao nhất khi sử dụng tài sản.

Nếu bên bán không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin và hướng dẫn cách sử dụng tài sản mua bán thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn hợp lý. Trường hợp bên bán cố tình không thực hiện nghĩa vụ này làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng. Nếu bên bán cung cấp thông tin không đúng sự thật hoặc không hướng dẫn bên mua sử dụng tài sản đúng quy định mà gây thiệt hại thì bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Như vậy, hiện nay việc cung cấp thông tin và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm mua bán là nghĩa vụ của bên bán. Nếu khi mua bán mà bên bán không cung cấp thông tin, không hướng dẫn sử dụng thì bạn có quyền yêu cầu họ phải cung cấp, nếu bên bán vẫn không thực hiện thì bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng, hai bên trả lại cho nhau những gì đã nhận và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.

  • Đối với hợp đồng mua bán tài sản thông thường:

Điều khoản về nghĩa vụ cung cấp thông tin nên ràng buộc bên bán phải cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tài sản, các tranh chấp (nếu có) đang xảy ra đối với tài sản, tình trạng pháp lý của tài sản (có đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ gì hay không), quyền của người thứ ba đối với tài sản đó, cách thức bảo quản và sử dụng tài sản, những đặc điểm đặc biệt của tài sản mà bên mua cần phải biết… Nếu hoạt động mua bán này là hoạt động kinh doanh thì bên bán còn phải cung cấp các giấy tờ chứng mình sự thành lập và hoạt động hợp pháp của mình, các giấy tờ khác liên quan đến nguồn gốc và chất lượng tài sản…

  • Đối với hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp:

Điều khoản về nghĩa vụ cung cấp thông tin nên ràng buộc bên bán phải cung cấp các giấy tờ chứng minh sự thành lập hợp pháp, hoạt động hợp pháp, báo cáo tài chính, giấy tờ chứng minh thẩm quyền ký kết hợp đồng…

  • Đối với cung ứng dịch vụ:

Điều khoản về nghĩa vụ cung cấp thông tin nên ràng buộc bên cung ứng dịch vụ phải cung cấp các giấy tờ chứng minh mình được thành lập và hoạt động hợp pháp, các dịch vụ mình cung cấp là hoàn toàn hợp pháp. Ngoài ra, có những dịch vụ đặc thù như ứng dụng trên thiết bị di động, bên cung ứng, về mặt nguyên tắc, phải cung cấp cho bên sử dụng dịch vụ biết quyền truy cập vào dữ liệu người dùng để đảm bảo vấn đề bảo mật và quyền riêng tư. Nhất là các công ty thuê ngoài dịch vụ IT, trong hợp đồng cung ứng dịch vụ nên quy định thật cụ thể điều khoản này để bảo vệ doanh nghiệp của mình.