Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chồng tôi hiện đang bị tạm giữ tại cơ quan công an vì lý do là cùng với anh trai chồng tôi dùng giấy tờ giả mạo để cầm cố xe ô tô. Tổng số tiền mà chồng tôi cầm cố được là 650 triệu đồng. Hành vi này của chồng cháu theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào? Quy định của pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là như thế nào trong khi chồng tôi là con trai liệt sĩ, phạm tội lần đầu và gia đình tôi đã chủ động bồi thường khắc phục hậu quả là 50 triệu đồng cho người bị hại.

 

Tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức phạt như sau:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Theo quy định này thì có thể thấy hành vi của chồng chị thuộc vào điểm a khoản 4 là chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên và mức hình phạt là phạt tù từ mười hai đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, theo chị nói thì gia đình chị đã tự nguyện bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả, hơn nữa chồng chị lại là con liệt sĩ, phạm tội lần đầu nên theo quy định của pháp luật thì chồng chị có thể được hưởng hình tiết giảm nhẹ và Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật theo quy định tại Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Như vậy, chồng chị có thể bị phạt mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù và thấp nhất là 12 năm tù theo quy định của pháp luật.