Tính hợp pháp của di chúc ký tại xã

Ông ngoại tôi năm nay đã 84 tuổi, có hai người con và hiện nay chỉ còn mẹ tôi. Ông bà có viết di chúc để lại tài sản cho tôi, bản di chúc được đánh máy, có chứng thực của UBND xã, có chữ ký của ông bà. Xin hỏi bản di chúc có hợp pháp không? Tôi có được quyền thừa kế không? Nếu mẹ tôi khiếu nại thì có được chia thừa kế không? (mẹ tôi đã được ông bà cho riêng).

– Hình thức của di chúc mà bạn đã đề cập trong thư là di chúc bằng văn bản có chứng thực theo quy định tại Khoản 4 Điều 628 của Bộ luật dân sự. Để di chúc có đầy đủ tính hợp pháp thì việc lập di chúc tại UBND xã, phường, thị trấn phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 636 Bộ luật dân sự, người chứng thực di chúc phải không thuộc trường hợp không được chứng thực di chúc theo điều 659 Bộ luật dân sự (người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật; người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc).

Nếu tuân thủ đúng các quy định trên thì bản di chúc có giá trị pháp lý, bạn sẽ có quyền thừa kế tại thời điểm mở thừa kế theo đúng nội dung di chúc. Dù mẹ bạn có khiếu nại thì vẫn không được chia thừa kế.

Viết một bình luận