Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Tạp Hóa

Giấy phép đăng ký kinh doanh tạp hóa là điều kiện bắt buộc trong một số trường hợp chủ thể có hoạt động kinh doanh hàng tạp hóa. ACC là đơn vị chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tạp hóa.

1. Kinh doanh tạp hóa có bắt buộc đăng ký kinh doanh hay không?

Thông thường, cơ sở kinh doanh tạp hóa sẽ đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để tiết kiệm một số chi phí và hoạt động hiệu quả hơn so với đăng ký thành lập quy mô doanh nghiệp. Ngoại trừ một số trường hợp sau đây, cá nhân, hộ gia đình hoạt động mua bán hàng tạp hóa không cần phải xin giấy phép đăng ký kinh doanh tạp hóa: bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

2. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh kinh doanh tạp hóa

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Lưu ý: Cơ sở kinh doanh tạp hóa có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tạp hóa

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

 • Loại hình “Hộ kinh doanh”;
 • Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

 Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

 • Ngành, nghề kinh doanh. 

Hộ kinh doanh đăng ký ngành, nghề kinh doanh theo mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Một số ngành nghề tham khảo cho hộ kinh doanh tạp hóa:

4711 – Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

4719 – Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

4721 – Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh.

4722 – Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

4723 – Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

4724 – Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

4759 – Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4773 – Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

4781 – Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ (ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

4784 – Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ

4789 – Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

 • Số vốn kinh doanh;
 • Số lao động;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

4. Trình tự cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tạp hóa đối với hộ kinh doanh

 • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

 • Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

5. Thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tạp hóa cho hộ kinh doanh

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh.

6. Dịch vụ của ACC có lợi ích gì?

 • Tư vấn các nội dung cần chuẩn bị trước khi xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tạp hóa.
 • Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh kinh doanh tạp hóa.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục nhằm đáp ứng điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Dịch vụ trọn gói đăng ký thành lập cơ sở kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.
 • Dịch vụ kế toán, thuế sau khi thành lập cơ sở kinh doanh.

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp những nội dung cơ bản về thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tạp hóa. Nếu có thắc mắc cần giải đáp liên quan đến chủ đề này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Viết một bình luận