Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Lữ Hành Nội Địa

Giấy phép đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa. Mời các bạn tham khảo.

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 đồng.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Chuyên ngành về lữ hành thể hiện trên bằng tốt nghiệp là một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch.
 • Quản trị du lịch MICE
 • Đại lý lữ hành
 • Hướng dẫn du lịch
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo  và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực.
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành liệt kê như trên thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Lưu ý: Trường hợp người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có các bằng cấp từ cao đẳng các chuyên ngành nêu trên cần học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa gồm các nội dung đào tạo như sau:

 • Kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam; các văn bản pháp luậtliên quan đến du lịch; tổng quan du lịch; marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp.
 • Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp.
 • Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

2. Thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (theo mẫu do Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định).
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành có trụ sở.

 • Mẫu giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
UBND TỈNH/TP……..
SỞ DU LỊCH/SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 

GIẤY PHÉP
KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Số GP: …..(1)…./….(2)…../……(3) – GP LHNĐ
(Cấp lần…(4)….)

 

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………

Tên giao dịch: ……………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………………….

2. Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………Fax:………………………………………………

Email:……………………………………………….Website:…………………………………………..

3. Tài khoản ký quỹ số: ………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………………………..

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Chức danh:………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:……………………………………… Nam/Nữ:…………………………………………….

Sinh ngày…./…./…. Dân tộc:……………………………. Quốc tịch:…………………………………

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:………………………………..

Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:………………………………………………………………………….

 

  ……., ngày….tháng…… năm … …
GIÁM ĐỐC
 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1): Số Giấy phép gồm mã số tỉnh và mã số thứ tự của doanh nghiệp, cách nhau bởi dấu “-”, trong đó:

– Mã số tỉnh gồm 02 ký tự theo quy định của Tổng Cục Thống kê;

– Số thứ tự của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa gồm 04 ký tự, từ 0001 đến 9999.

(2): Năm cấp Giấy phép lần đầu.

(3): Viết tắt của Sở Du lịch (SDL) hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (SVHTTDL).

(4): Số thứ tự của lần cấp đổi và cấp lại. Ví dụ: cấp lần thứ 2 (trước đó đã đổi hoặc cấp lại một lần và lần này tiếp tục xin cấp đổi hoặc xin cấp lại).

3. Lưu ý khi sử dụng Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 • Xuất trình giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;
 • Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
 • Khi mất giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải khai báo với cơ quan công an, cơ quan cấp giấy phép và làm thủ tục cấp lại giấy phép theo quy định.

4. Dịch vụ của ACC

 • Tư vấn về các điều kiện đăng ký cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Hướng dẫn và tư vấn về thủ tục ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Tư vấn cụ thể về điều kiện của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Soạn thảo hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Nhận ủy quyền của doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Thông báo tình hình, tiến độ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cho doanh nghiệp ngay khi có kết quả.
 • Dịch vụ trọn gói xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Bài viết đã cung cấp những nội dung quan trọng liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quy trình xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Nếu cần tư vấn thêm hoặc cần được giải đáp các băn khoăn liên quan đến chủ đề này, hãy liên hệ với chung tôi để được hỗ trợ.

Viết một bình luận