Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Karaoke

Giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke là điều kiện bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke. Mời các bạn tham khảo.

1. Khái niệm về dịch vụ karaoke

Dịch vụ karaoke là dịch vụ cung cấp âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát và hình ảnh thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) phục vụ cho hoạt động ca hát tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định.

2. Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ karaoke

 • Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường sau khi được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và bảo đảm các điều kiện theo quy định của Nghị định 54/2019/NĐ-BVHTTDL, các quy định của pháp luật khác có liên quan.
 • Bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ karaoke.
 • Không lợi dụng hoạt động kinh doanh làm phát sinh tệ nạn xã hội, tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Điều kiện kinh doanh karaoke

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật. 
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo điều kiện về phòng chống cháy nổ, an ninh, trật tự (được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự) theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP.
 • Phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

4. Điều kiện của cơ sở kinh doanh karaoke

 • Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ.
 • Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

5. Thủ tục xin cấp giấy phép phép đăng ký kinh doanh karaoke

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp/hộ kinh doanh có đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. 

Mã ngành đăng ký: 9329 – Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: 
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa.
 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh. Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có bản khai nhân sự, bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ cư trú, thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

Cơ sở kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan Công an cấp huyện có thẩm quyền. Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke (Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 54/2019/NĐ-BVHTTDL).
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện theo quy định, cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 54/2019/QĐ-BVHTTDL).

6. Thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

  • Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh) có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
 • Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

7. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ karaoke

 • Chỉ sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành.
 • Chấp hành pháp luật lao động với người lào động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động.
 • Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
 • Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
 • Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 •  Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

8. Dịch vụ của ACC có lợi ích gì?

 • Tư vấn về các điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
 • Hướng dẫn và tư vấn về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ karaoke; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
 • Soạn thảo hoàn tất các hồ sơ trong quá trình xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke.
 • Nhận ủy quyền của doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke.
 • Thông báo tình hình, tiến độ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke.
 • Bàn giao giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp ngay khi có kết quả.
 • Dịch vụ trọn gói xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bài viết đã cung cấp những nội dung quan trọng liên quan đến điều kiện kinh doanh karaoke và quy trình xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke. Nếu cần tư vấn thêm hoặc cần được giải đáp các băn khoăn liên quan đến chủ đề này, hãy liên hệ với chung tôi để được hỗ trợ.

Viết một bình luận