Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Gas

Giấy phép đăng ký kinh doanh gas là điều kiện bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh mặt hàng gas. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép đăng ký kinh doanh gas. Mời các bạn tham khảo.

1. Có những loại khí gas nào?

 • Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.
 • Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.
 • Khí thiên nhiên nén là sản phẩm hydrocabon ở thể khí được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar), có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (viết tắt là CNG).

2. Điều kiện kinh doanh khí gas

Căn cứ Điều 8 NĐ 87/2018/NĐ-CP, điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm:

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện chung như trên còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện chung trên phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định thì còn phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh gas

Bước 1: Đăng ký thành lập cơ sở kinh doanh khí gas (doanh nghiệp/hộ kinh doanh/hợp tác xã) để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Bước 4: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bước 5: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung các giấy tờ sau:

 • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;
 • Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung và tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài giấy tờ quy định tại khoản 2, 4 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung:

 • Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực;
 • Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;
 • Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

4. Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

 • Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

5. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán khí gas

Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

6. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Sở Công thương nơi cơ sở kinh doanh khí gas có trụ sở/địa điểm kinh doanh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.

7. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí gas

 • Được tổ chức mua, bán LPG/LNG/CNG và LPG chai theo hợp đồng với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực và khách hàng công nghiệp.
 • Quy định giá bán LPG/LNG/CNG và LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý.
 • Tổ chức thực hiện dịch vụ và cung ứng các dịch vụ cho thuê: kho chứa, cảng xuất, nhập, giao nhận, phương tiện vận chuyển LPG/LNG/CNG.
 • Được thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh khí theo quy định của Luật thương mại.
 • Kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối do thương nhân quản lý tuân thủ các quy định của Nghị định này.
 • Liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của hệ thống phân phối do thương nhân quản lý trong hoạt động kinh doanh khí theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân.
 • Tổ chức bán lẻ LPG và LPG chai trong hệ thống phân phối do thương nhân quản lý, bán trực tiếp cho khách hàng sử dụng và niêm yết công khai giá bán lẻ.
 • Thực hiện kiểm định theo quy định các chai LPG, bồn chứa LPG/LNG/CNG; thiết bị phụ trợ dùng LPG, thiết bị phụ trợ kinh doanh LNG/CNG thuộc sở hữu thương nhân.
 • Kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG/LNG/CNG, bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng.
 • Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí.
 • Thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
 • Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 • Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực hoặc thương nhân sản xuất, chế biến khí.
 • Trước 15 tháng 12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính.
 • Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai.

8. Dịch vụ của ACC có lợi ích gì?

 • Tư vấn về điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh gas.
 • Thực hiện dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; giấy phép kinh doanh; các giấy chứng nhận cần có trong thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh gas.
 • Dịch vụ trọn gói xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh gas.
 • Tư vấn các thủ tục sau thành lập cơ sở kinh doanh.

Bài viết trên cung cấp những nội dung cơ bản nhất liên quan đến điều kiện và trình tự thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh gas. Các bạn cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến chủ đề này, hãy liên hệ với ACC.

Viết một bình luận