Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Điện

Giấy phép đăng ký kinh doanh điện là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp mong muốn kinh doanh các lĩnh vực về điện. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh điện cho doanh nghiệp.

 1. Điều kiện chung để được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh điện lực

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

 • Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
 • Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.
 • Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.
 • Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

2. Các ngành nghề kinh doanh điện

 • Bán buôn điện
 • Bán lẻ điện

3. Điều kiện cụ thể để được cấp giấy phép kinh doanh điện 

4. Điều kiện cấp giấy phép bán buôn điện

Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động bán buôn điện phải đáp ứng điều kiện:

Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán buôn điện phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện, kỹ thuật, kinh tế, tài chính và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm.

5. Điều kiện cấp giấy phép bán lẻ điện

Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật và cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện phải đáp ứng điều kiện sau: 

 Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành điện, kỹ thuật, kinh tế, tài chính và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 03 năm.

6. Thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh điện

Bước 1: Đăng ký thành lập cơ sở kinh doanh với ngành nghề kinh doanh điện phù hợp. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký cơ sở kinh doanh
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Công ty cổ phần/Công ty hợp danh).
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với chủ sở hữu là công dân Việt Nam); Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế (đối với chủ sở hữu là công dân nước ngoài); Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức, trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ còn phải kèm theo:

 • Bản sao Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện dịch vụ/ Văn bản ủy quyền cho cá nhân trực tiếp thực hiện dịch vụ đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế của cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi chuẩn bị và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, người thực hiện tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc thông qua mạng điện tử đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp tỉnh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp trong vòng 03 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xin cấp giấy phép hoạt động điện lực

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2018/TT-BCT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 15/2019/TT-BCT).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.
 • Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2018/TT-BCT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 15/2019/TT-BCT); Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, thẻ an toàn điện của người có tên trong danh sách.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực:

 • Cục điều tiết điện lực: đối với hoạt động trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện.
 • UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Công thương cấp trong trường hợp hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Lưu ý: Giấy phép hoạt động điện trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện là 10 năm kể từ ngày cấp. Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 30 ngày, đơn vị điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Bước 3: Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

7. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

 Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

8. Dịch vụ của ACC

 • Tư vấn chuẩn bị các nội dung trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp: tên công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh,…
 • Nhận ủy quyền từ khách hàng để thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập cơ sở kinh doanh.
 • Giao kết hợp đồng dịch vụ thực hiện trọn gói thủ tục đăng ký thành lập cơ sở kinh doanh điện.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, làm con dấu, thực hiện thủ tục về thuế, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh điện để đáp ứng điều hiện kinh doanh điện lực.
 • Tư vấn các vấn đề về kế toán, thuế nhằm đảm bảo sự vận hành của công ty sau khi thành lập.

Doanh nghiệp kinh doanh điện phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tương ứng. Nếu cần tư vấn cụ thể hơn hoặc có nhu cầu về dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh điện, các bạn có thể liên hệ với ACC.

 

Viết một bình luận