Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

Giấy phép bán lẻ rượu là loại giấy phép bắt buộc các thương nhân phải có khi kinh doanh mô hình bán lẻ rượu. Nếu không có loại giấy phép này thương nhân kinh doanh bán lẻ rượu sẽ bị xử lý hành chính. Để tránh phải bị xử lý hành chính thì dưới đây sẽ hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu.

1. Giấy phép bán lẻ rượu là gì?

Giấy phép bán lẻ rượu là loại giấy phép được cấp cho những thương nhân có đủ điều kiện để bán lẻ rượu theo quy định của pháp luật.

Như đã nói ở trên thương nhân hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ rượu bắt buộc phải có loại giấy phép này, nếu không sẽ bị xem là kinh doanh không hợp pháp và phải chịu xử lý hành chính.

2. Điều kiện đề có thể bán lẻ rượu:

Theo quy định tại điều 13 nghị định 105/2017/NĐ-CP thì để bán lẻ rượu cơ sở kinh doanh đầu tư cần phải có các điều kiện như sau:

+  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

  + Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

  + Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Hiện nay nghị định số 17/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ một số điều kiện bán lẻ rượu của nghị định 105/2017/NĐ-CP nên hiện tại chỉ còn 3 điều kện trên.

3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mô hình bán lẻ rượu:

Theo quy định tại nghị định 105/2017/NĐ-CP và nghị định 17/2020/NĐ-CP thì thương nhân kinh doanh bán lẻ rượu có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

        Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

        Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền; cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp;

         Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này;

        Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

        Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép..

4            Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu:

Hiện nay nghị định 17/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ một số loại giấy tờ có trong hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu của nghị định 105/2017/NĐ-CP, do đó khi hộ,cá nhân, tổ chức kinh doanh muốn thực hiện hồ sơ thì phải dựa vào quy định mới tại nghị định 17/2020/NĐ-CP

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu được thực hiện như sau:

        Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua

đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu. Mẫu giấy phép bán lẻ rượu được đính kèm theo mẫu số 01 nghị định 105/2017/NĐ-CP;

+ Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

+Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

          Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

          Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Khách hàng có thể tham khảo dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp phép

bán lẻ rượu tại ACC Group dưới đây để có thể thực hiện thủ tục một cách chính

xác và nhanh nhất tránh việc soạn thảo hồ sơ không hợp lệ.

Lưu ý: Việc thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu phải được thực hiện trước khi hộ, cá nhân, tổ chức kinh doanh bán lẻ rượu thực hiện hoạt động kinh doanh. Nếu như chưa đăng ký nhưng vẫn thực hiện hoạt động kinh doanh sẽ bị đội trưởng đội quản lý thị trường hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh xử lý theo trường hợp không có giấy phép kinh doanh. Việc xử lý trường hợp không có giấy phép kinh doanh được nêu ở mục dưới đây.

5. Hậu quả pháp lý khi hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép kinh doanh:

Việc kinh doanh bán lẻ rượu nhưng không có giấy phép sẽ bị xử lý hành chính, cụ thể là xử phạt bằng tiền. Theo khoản 8 điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP quy định:

          Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh (ở đây là bán lẻ rượu) nhưng không có giấy phép kinh doanh sẽ bị phạt từ 5.000.000VNĐ đến 10.000.000VNĐ.

Để tránh hậu quả nêu trên thì hộ, cá nhân, tổ chức đang kinh doanh mô hình bán lẻ rượu nên làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh để đúng với quy định của pháp luật.

6. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên làm thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

+ Thu thập những tài liệu cần thiết từ khách hàng như giấy đăng ký

đăng ký doanh nghiệp, giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ, cá nhâ, tổ chức kinh doanh;

+ Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản có

trong mẫu đơn xin cáp giấy phép bán lẻ rượu đế ACC có thể soạn hồ sơ xin cấp phép bán lẻ rượu;

+ ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;

+ Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý có trong hồ sơ và các vấn đề liên quan đến thủ tục;

+ Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định pháp luật;

+ Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ thực hiện soạn thảo hồ sơ

tại ACC Group, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vui lòng liên hệ đến ACC Group.