THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Căn cứ pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2005 và Luật xây dựng;
– Nghị định số 43/2010 và nghị định 102/2010 của chính phủ;
– Nghị định 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
– Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn Đăng ký doanh nghiệp;

Điều kiện thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc bao gồm:

–  Hồ sơ thành lập công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp: TNHH – tư nhân – cổ phần – hợp danh.
–  Kèm theo chứng chỉ hành nghề tương ứng ới lĩnh vực tư vấn thiết kế – bản sao có chứng thực, kèm bản gốc để đối chiếu.

Hồ sơ cần thiết làm thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế kiến trúc:

–  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
–  Dự thảo điều lệ công ty được soạn thảo phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh …);
–  Danh sách cổ đông sáng lập/Danh sách thành viên sáng lập công ty;
–  Các giấy tờ chứng thực cá nhân, giấy tờ chứng minh tư các cổ đông/thành viên doanh nghiệp như CMND, Đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập (đối với tổ chức);
–  Chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ như: thiết kế công trình, giám sát thi công…
–  Quyết định bổ nhiệm đối với người được bổ nhiệm giữ chức danh quản lý của công ty;
–  Hợp đồng lao động đối với những người không phải là thành viên góp vốn/cổ đông công ty giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp;

Những ngành nghề tư vấn xây dựng thường gặp như:

– Tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp;
– Tư vấn kiến trúc nội, ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp;
– Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng, thủy lợi, công nghiệp, thủy điện;
– Tư vấn giám sát công trình
– Khảo sát địa chất công trình;
– Khảo sát địa hình, đo đạc bản đồ;
– Và các ngành nghề tư vấn – thiết kế khác.