Thủ tục ly hôn khi vợ đang ở nước ngoài

Tôi kết hôn được 3 năm thì vợ đi xuất khẩu lao động, chúng tôi chưa có con. Vợ tôi đi được 2 năm thì muốn ly hôn để lấy chồng khác ở nước ngoài. Tôi cũng đã đồng ý với nguyện vọng của cô ấy. Vậy xin hỏi đơn ly hôn của vợ chồng tôi cần có những nội dung gì? Và cần kèm theo những giấy tờ gì?

 

Thứ nhất: Nội dung đơn ly hôn Theo quy định tại Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

Theo như anh đã nêu thì anh và vợ đã thuận tình ly hôn. Đơn thuận tình ly hôn được lập theo sự tự nguyện của cả 2 bên. Nội dung đơn ly hôn cần có những nội dung sau:

Theo quy định tại Điều Khoản 2 Điều 362 của Luật tố tụng dân sự 2015:

” Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;

c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.”

Ngoài ra, vì anh chị chưa có con chung nên không cần đề cập đến mà phải đề cập đến những vấn đề như: tài sản, nhà ở, nợ chung và các vấn đề khác thực hiện sau ly hôn.

 

Thứ hai: Tài liệu kèm theo đơn ly hôn

Theo Khoản 3 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự 2015: “3. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.” Và bao gồm những tài liệu liên quan sau:

– Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu (có chứng thực);

– Bản sao Hộ khẩu (có chứng thực);

– Bản chính giấy chứng nhận kết hôn, trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn kiện;

– Xác nhận của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nếu một trong hai bên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

– Những chứng từ chứng minh tài sản chung của vợ chồng (nếu có tài sản chung cần chia).