Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện cho doanh nghiệp năm 2021

An toàn, vệ sinh lao động là đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật và cũng là lợi ích của doanh nghiệp. Tuy nhiên chi phí để huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cũng không nhỏ dẫn đến nhiều doanh nghiệp bỏ qua bước này và đã bị xử phạt. Nhận thấy được những bất cập trong quá trình thực hiện, hiện nay Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp. Hãy cùng ACC Group tìm hiểu Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện cho doanh nghiệp qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015.
 • Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc.
 • Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Điều kiện để doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Không phải tất cả các doanh nghiệp được thực hiện Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện cho doanh nghiệp về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

Theo quy định tại Điều 56 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 mà căn cứ vào Điều 23 Nghị định 37/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
 • Người lao động được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định đủ từ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
 • Thuê tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện theo quy định hoặc tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện lần đầu hoặc huấn luyện định kỳ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo tình hình tai nạn lao động của năm trước liền kề năm đề nghị cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, để được hưởng quyền lợi hỗ trợ kinh phí huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động thì doanh nghiệp đó cần phải thỏa mãn các điều kiện về: tuần thủ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; người lao động được hỗ trợ đã đóng bảo hiểm tối thiểu 1 năm; thuê hoặc tự huấn luyện theo quy định và báo cáo định kỳ tới cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục để được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020;
 • Bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ;
 • Bản sao chứng từ thanh toán chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Trình tự:

Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao động theo quyết định hỗ trợ. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

Cách thức nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp qua dịch vụ bưu chính

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

Điều 24 Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết mức hỗ trợ kinh phí luấ luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau:

“Điều 24. Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 1. Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tính trên cơ sở các đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo mức tối đa như sau:
 2. a) Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 3. b) Không quá 1/2 mức lương cơ sở/người đối với người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
 4. c) Không quá 1/4 mức lương cơ sở/người đối với người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn, vệ sinh viên.
 5. Mức hỗ trợ tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.”

Dịch vụ xin hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp ở ACC Group

ACC là công ty chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp xin hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín và chính xác.

Đến với chúng tôi, các bạn sẽ được tư vấn cụ thể, chi tiết và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện cho doanh nghiệp.

Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ
 • thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể
 • thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên, ACC đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện cho doanh nghiệp. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC theo Hotline hoặc để lại thông tin để được các chuyên viên của chúng tôi chủ động liên hệ tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.