Cập nhật quy định về Thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI

Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiểu. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng hoạt động kinh doanh theo đúng như mong muốn ban dầu. Vì vậy xảy ra tình trạng, chưa hoàn thành dự án đầu tư, doanh nghiệp đã làm thủ tục giải thể. Sau đây cùng ACC Group tìm hiểu về thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI.

1. Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Tại Việt Nam, FDI (Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài vào Việt Nam bằng cách thiết lập nhà xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh. 

Tổ chức Thương mại Thế giới đã đưa ra định nghĩa về FDI như sau: 

“Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở nước khác (nước thu hút đầu tư) đi cùng với quyền quản lý số tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác”

Luật Đầu tư 2014 không đưa ra định nghĩa về “Doanh nghiệp FDI” tuy nhiên luật đã đưa ra khái niệm về “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” tại khoản 17 điều 3 luật đầu tư 2014 như sau: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Theo đó định nghĩa về doanh nghiệp FDI: Doanh nghiệp FDI là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng nguồn vốn này hầu hết trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Có hai dạng doanh nghiệp FDI chủ yếu tại Việt Nam

 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
 • Doanh nghiệp liên doanh giữa nước ngoài và các đối tác trong nước.

2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI

Thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI chịu sự điều chỉnh bởi Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014. Theo quy định riêng của Luật đầu tư và quy định chung của Luật doanh nghiệp, Thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI sẽ gồm các bước sau:

Bước 1: Chấm dứt dự án đầu tư (Theo quy định tại điều 48, luật đầu tư 2014 và điều 41, nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư)

Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.

Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp FDI (Khoản 1, điều 202, luật doanh nghiệp 2014)

Trong quyết định giải thể doanh nghiệp FDI bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải th
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể đến các cơ quan theo quy định tại khoản 3, điều 202, Luật doanh nghiệp 2014:

 • Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao Biên bản họp (nếu có) đến Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có) đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp
 • Đăng Quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp. Việc tiến hành thanh lý tài sản phải được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 5, điều 202, luật doanh nghiệp 2014.

Bước 5: Tiến hành thủ tục quyết toán thuế và đóng mã số thuế công ty

Bước 6: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp. (khoản 7, 8 điều 202, luật doanh nghiệp 2014)

Trong thời hạn 07 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ. Trong trường hợp nộp online, sau khi xét duyệt hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ bản  giấy đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian tiến hành: Sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên, trong 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Các trường hợp bị cấm khi giải thể doanh nghiệp FDI

Dù là giải thể doanh nghiệp FDI hay là giải thể doanh nghiệp bình thường thì cũng phải thực hiện theo nguyên tắc và quy định của pháp luật. daonh nghiệp FDI cần lưu ý khi thực hiện thủ tục giải thể:

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp FDI, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp
 • Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Khi cá nhân có hành vi vi phạm, tùy theo tính chất và mực độ thì bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp vi phạm, gây thiệt hại thì phải bồi thường.

4. Lưu ý đối với thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI 

Theo quy định của Luật đầu tư 2014, có hiệu lực vào ngày 01/7/2015, Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư sẽ không bao gồm nội dung về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là về Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn đăng ký doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Vì vậy, tất cả các doanh nghiệp dù trong nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi đăng ký mới đều sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh riêng.

Theo đó, trước khi tiến hành thủ tục giải thể daonh nghiệp FDI, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

5. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp FDI của Acc Group

Trên đây, ACC Group đã cung cấp cho khách hàng các quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp thủ tục giải thể doanh nghiệp FDI.

Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ 
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp
 • Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Viết một bình luận