Thủ tục giải quyết cho thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Người nước ngoài khi muốn thường trú ở Việt Nam thì cần phải có thẻ thường trú. Để có thể có thẻ thường trú thì người nước ngoài cần phải thông qua thủ tục giải quyết cho thường trú của cơ quan có thẩm quyền. Việc có thẻ thường trú có ý nghĩa quan trọng đối với việc xuất nhập cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ nói rõ hơn về thẻ thường trú, thủ tục giải quyết cho thường trú và những vấn đề liên quan.

1. Thẻ thường trú là gì?

Để giải đáp câu hỏi thẻ thường trú là gì thì chúng ta gọp những khái niệm tại khoản 14, 15 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì chúng ta có một khái niệm khái niệm về thẻ thường trú như sau:” Thẻ thường trú là giấy tờ được cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cấp cho người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam không giới hạn và có giá trị thay thế thị thực.

Thẻ thường trú cũng là một trong những điều kiện để người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có thể hợp pháp xuất cảnh.

2. Các trường hợp được xét cho thường trú:

Theo điều 39 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Có các các trường hợp được xét cho thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam:

–         Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.

–         Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.

–         Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.

–         Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.

3. Điều kiện để được xét cho thường trú:

Ngoài cần phải thuộc các trường hợp trên thì người nước ngoài cần đảm bảo các điều kiện luật quy định mới có thể được xét cho thường trú.

Theo điều 40 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Có các các điều kiện được xét cho thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam:

–         Người nước ngoài quy định tại Điều 39 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được xét cho thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

–         Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị.

–         Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.

4. Thủ tục giải quyết cho thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam:

Khi người nước ngoài nằm trong các trường hợp và điều kiện được xét cho thường trú được pháp luật quy định thì có thể thực hiện thủ tục giải quyết cho thường trú tại cơ quan có thẩm quyền.

Theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam luật Thủ tục giải quyết cho thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

–         Người nước ngoài đề nghị cho thường trú tại cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hồ sơ cho thủ tục này bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Đơn xin thường trú;

+ Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp;

+ Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề nghị Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú;

+ Bản sao hộ chiếu có chứng thực;

+ Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được xét cho thường trú quy định tại Điều 40 của Luật này;

+ Giấy bảo lãnh đối với người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật này.

–         Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định cho thường trú; trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 02 tháng.

–         Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho người xin thường trú và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú.

–         Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người nước ngoài xin thường trú thông báo người nước ngoài được giải quyết cho thường trú.

–         Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi nhận được thông báo giải quyết cho thường trú, người nước ngoài phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xin thường trú để nhận thẻ thường trú.

Theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đối với người không có quốc tịch thì được giải quyết theo thủ tục sau:

–         Người không quốc tịch quy định tại khoản 4 Điều 39 của Luật này nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tạm trú. Hồ sơ của thủ tục bao gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn xin thường trú;

+ Giấy tờ chứng minh đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ trước năm 2000 và đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.

–         Thủ tục giải quyết cho người không quốc tịch thường trú thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 41 của Luật này.

5. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp thẻ thường trú tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp soạn thảo hồ sơ xin cấp thẻ thường trú. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

+ Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

+ Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản đế ACC có thể soạn hồ sơ;

+ ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;

+ Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ và những thủ tục cần thiết để tiến hành thực hiện thủ tục;

+ Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ thực hiện soạn thảo hồ sơ tại ACC Group, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vui lòng liên hệ đến ACC Group.