Thủ Tục Đổi Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh

Thủ tục đổi giấy phép đăng ký kinh doanh là thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn thay đổi một hay nhiều nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy phép đăng ký kinh doanh là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung của Giấy phép đăng ký kinh doanh

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Vốn điều lệ

3. Các trường hợp đổi giấy phép đăng ký kinh doanh mới

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp/hộ kinh doanh.
 • Thay đổi tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh.
 • Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn.
 • Thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên.
 • Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích.
 • Thay đổi thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, Công ty cổ phần.
 • Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

4. Trường hợp không thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau:

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên được tiếp tục thực hiện thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh nếu:

 • Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;
 • Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;
 • Đã thực hiện quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án và có ý kiến chấp thuận của Tòa án, Cơ quan thi hành án.

5. Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên).
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty (trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên).
 • Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ/ Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (trường hợp thay đổi vốn điều lệ).
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp thay đổi thành viên, thay đổi chủ sở hữu công ty thì cần nộp kèm theo: giấy tờ chứng minh việc thay đổi thành viên, chủ sở hữu (hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, văn bản xác nhận thừa kế,…), Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đề nghị đăng ký thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền (Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính/nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh/ Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với hộ kinh doanh) hoặc nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được công khai. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp vi phạm quy định về công bố nội dung thay đổi trên giấy phép kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến 2.000.000 đồng cùng với biện pháp khắc phực hậu quả theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh về tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi mẫu con dấu.

6. Dịch vụ của ACC có lợi ích gì?

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giao kết hợp đồng dịch vụ từng bước hoặc trọn gói xin đổi giấy phép đăng ký kinh doanh với khách hàng.
 • Soạn thảo hồ sơ đổi giấy phép kinh doanh.
 • Nhận ủy quyền của khách hàng để làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh, thực hiện thủ tục đổi giấy phép kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cam kết bàn giao giấy phép đăng ký kinh doanh trong thời hạn sớm nhất.

Bài viết trên cung cấp những thông tin hữu ích về toàn bộ quy trình, thủ tục xin đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Nếu còn thắc mắc cần giải đáp kịp thời, hãy liên hệ với chúng tôi.

Viết một bình luận