Thủ tục đăng ký máy công trình, máy xúc (Thủ tục 2021)

Chủ xe phải chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký xe. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về thủ tục đăng ký máy xúc, máy công trình một cách chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký máy xúc, máy công trình. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1. Hồ sơ đăng ký:

1.1. Hồ sơ đăng ký máy công trình, máy xúc lần đầu bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký máy công trình, máy xúc theo mẫu số 2 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT;
 • Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu máy công trình, máy xúc theo quy định (được nêu tại mục 2 của bài viết);
 • Bản chính giấy tờ xác định nguồn gốc máy công trình, máy xúc theo quy định (được nêu tại mục 3 của bài viết)

1.2.  Máy công trình, máy xúc chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải được đăng ký tạm thời. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Tờ khai cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời máy công trình, máy xúc theo mẫu số 4 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT ;
 • Giấy tờ xác định quyền sở hữu máy công trình, máy xúc theo quy định (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
 • Giấy tờ xác định nguồn gốc máy công trình, máy xúc theo quy định (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

2. Giấy tờ xác định quyền sở hữu máy xúc, máy công trình:

 • Hợp đồng mua bán, cho tặng hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;
 • Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định của pháp luật;
 • Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê máy công trình, máy xúc được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định xuất, bán hàng dự trữ quốc gia của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Giấy tờ xác định nguồn gốc máy xúc, máy công trình:

 • Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với máy công trình, máy xúc sản xuất, lắp ráp trong nước.
 • Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường máy công trình, máy xúc nhập khẩu hoặc thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường máy công trình, máy xúc nhập khẩu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với máy công trình, máy xúc nhập khẩu.
 • Giấy chứng nhận chất lượng xe cải tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với máy công trình, máy xúc đã qua cải tạo kèm theo giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này. Trường hợp thay thế tổng thành máy, khung xe phải có giấy tờ mua bán tổng thành máy hoặc khung xe thay thế theo quy định. Nếu tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các máy công trình, máy xúc đã được cấp đăng ký, phải có tờ khai thu hồi đăng ký, biển số theo mẫu số 1 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với máy công trình, máy xúc bị xử lý tịch thu sung quỹ nhà nước:

 • Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước do Bộ Tài chính phát hành (trường hợp tài sản xử lý theo hình thức thanh lý); biên bản bàn giao tiếp nhận tài sản (trường hợp xử lý tài sản theo hình thức điều chuyển) theo quy định của pháp luật.

Đối với máy công trình, máy xúc có quyết định xử lý vật chứng

 • Quyết định xử lý vật chứng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật;
 • Phiếu thu tiền hoặc giấy biên nhận tiền hoặc biên bản bàn giao theo quy định của pháp luật (nếu là người bị hại).

4. Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu:

 • Chủ sở hữu máy công trình, máy xúc lập 01 bộ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi chủ sở hữu có trụ sở chính hoặc nơi đăng ký thường trú.
 • Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ và thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện lại;
 •  Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải có Giấy hẹn kiểm tra theo mẫu số 5 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT. Thời gian kiểm tra máy công trình, máy xúc không quá 05 ngày kể từ ngày viết giấy hẹn.
 • Đối với trường hợp máy công trình, máy xúc đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký thì Sở Giao thông vận tải nhận hồ sơ có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải nơi có máy công trình, máy xúc đang hoạt động, tập kết kiểm tra máy công trình, máy xúc, thời hạn kiểm tra không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
 • Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra máy công trình, máy xúc theo thời gian và địa điểm ghi trong giấy hẹn, việc kiểm tra máy công trình, máy xúc phải lập thành Biên bản kiểm tra máy công trình, máy xúc theo mẫu số 6 của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc nhận được kết quả kiểm tra đối với trường hợp máy công trình, máy xúc đang hoạt động, tập kết ngoài địa phương cấp đăng ký: trường hợp kết quả kiểm tra các hạng mục trong Biên bản đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ sở hữu máy công trình, máy xúc và vào sổ quản lý đăng ký máy công trình, máy xúc; trường hợp kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu thì thông báo cho chủ phương tiện và nêu rõ lý do.

5. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỞ HỮU MÁY XÚC, MÁY CÔNG TRÌNH TẠI ACC GROUP

ACC Group là công ty chuyên cung cấp Thủ tục đăng ký máy xúc, máy máy công trình. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục đăng ký sở hữu máy xúc, máy công trình. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.