Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh rượu mới nhất.

Qua bài viết này, ACC sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ chi tiết thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh rượu đúng theo quy định của pháp luật hiện hành mới nhất cũng như các vấn đề liên quan đến kinh doanh rượu mà các cá nhân, tổ chức có ý định kinh doanh loại hình này.

1. Hoạt động kinh doanh rượu

–         Hoạt động sản xuất rượu

–         Hoạt động phân phối rượu

–         Hoạt động nhập khẩu rượu

–         Hoạt động bán lẻ rượu

–         Hoạt động bán buôn rượu

–         Hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ

2. Các loại giấy phép kinh doanh rượu

–         Giấy sản xuất rượu công nghiệp

–         Giấy phép sản xuất rượu thủ công có mục đích kinh doanh

–         Giấy phép phân phối rượu

–         Giấy phép bán lẻ rượu

–         Giấy phép bán buôn rượu

–         Giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ

3. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu

–         Đối với bán buôn hoặc đại lý bán buôn gồm có :

a)     Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán rượu;

b)    Có địa điểm kinh doanh cố định địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị do Bộ Công Thương quy định;

c)     Có kho dự trữ hàng, đáp ứng các yêu cầu về bảo quản chất lượng rượu, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

d)    Có hệ thống phân thối.

–         Đối với bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ bao gồm :

a)     Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động buôn bán rượu

b)    Cơ sở kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu về bảo quản chất lượng rượu và phòng, chống cháy, nổ.

 •       Đối với rượu nhập khẩu đóng chai từ nước ngoài

–         Phải có chứng từ nhập khẩu hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành

–         Phải có nhãn hàng hóa

–         Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế

–         Đã được dán tem rượu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

 •       Đối với loại rượu đóng chai từ Việt Nam bằng nước cốt rượu nhập khẩu

–         Phải là rượu do các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất hoặc Giaasy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ) nhập khẩu và đóng chai tại Việt Nam.

–         Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

–         Phải có nhãn hàng hóa và trên các loại bao bì, nhãn hàng hóa ngoài phần ghi bằng tiếng nước ngoài còn phải ghi bằng tiếng Việt Nam: tên, địa chỉ doanh nghiệp đóng chai, số Giấy phép sản xuất. Không phai dán tem rượu nhập khẩu.

 •       Đối với rượu sản xuất trong nước

–         Phải là rượu do các cơ sở có giấy phép sản xuất

–         Phải đăng ký chất lượng thực phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế

–         Phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật. Trên các loại bao bì và nhãn hàng hóa phải ghi rõ: tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, số giấy phép sản xuất, số đăng ký chất lượng sản phẩm và nồng độ cồn trong rượu.

–         Thương nhân chỉ được hoạt động mua, bán hoặc đại lý mua, bán rượu các loại trên thị trường sau khi đã đăng ký kinh doanh và có Giấy phép kinh doanh rượu . Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương xem xét cấp Giấy phép kinh doanh rượu trong phạm vi số lượng đã được công bố.

–         Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( phạm vi mặt hàng, ngành nghề kinh doanh có ghi mặt hàng rượu)

–         Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

–         Đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm kinh doanh rượu.

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

 •         Đơn đề nghị cấp “Giấy phép theo Mẫu”
 •         Bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 •         Bản sao Giấy tiếp nhận về bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận về công bố phù hợp quy định trong an toàn thực phẩm (đối với rượu thì chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đã đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 •         Bản liệt kê về tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc có dự kiến sản xuất.
 •         Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc những tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với cơ sở dự kiến kinh doanh theo quy định.
 •         Bản cam kết nêu rõ nội dung để bảo đảm tuân thủ đầy đủ yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại những địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
 •         Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận,và bản cam kết hoặc bản sao “Giấy phép bán lẻ rượu” tham gia hệ thống bán buôn.

5. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu

Theo khoản 2 điều 25 nghị định 105/2017/NĐ-CP sản xuất kinh doanh rượu có quy định:

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

b) Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

c)     Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giaays phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

6. Thẩm quyền cấp giấy phép

 •         “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp” – Có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và “Giấy phép phân phối rượu” thuộc thẩm quyền cấp phép Bộ Công thương.
 •         “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp” – Có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và “Giấy phép bán buôn rượu” trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW thuộc thẩm quyền Sở Công Thương.
 •         “Giấy phép sản xuất rượu thủ công” với mục đích kinh doanh, “Giấy phép bán lẻ rượu” và “Giấy phép kinh doanh rượu tại chỗ” trên địa bàn quận, huyện, thị xã, hay thành phố thuộc tỉnh sẽ thuộc thẩm quyền của Phòng. Kinh tế hoặc Phòng. Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (hay UBND cấp huyện)

Lời kết : ACC Group là công ty chuyên cung cấp Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh rượu. Trình tự ACC thực hiện như sau :

 •       Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể.
 •       Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể chuẩn bị các thủ tục;
 •       ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 •       Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 •       Bàn giao kết quả;

ACC Group rất hân hạnh được phục vụ các bạn.

Viết một bình luận