Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;
– Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.
– Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
– Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư.

2. Thành phần hồ sơ:

– Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu, bản gốc;
– Văn bản hợp lệ xác nhận tư cách pháp lý của các Bên chuyển nhượng:
+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản gốc) ; Bản sao hợp lệ quyết định thành lập doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (các giấy tờ trên phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ đối với nhà đầu tư nước ngoài);
+ Văn bản uỷ quyền (bản gốc) kèm theo bản sao bản chụp giấy CMND/hộ chiếu của cá nhân kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu trên của người đại diện;
– Văn bản giải trình việc chuyển nhượng dự án (bản gốc);
– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng dự án (bản gốc);
– Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu trên;
– Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (Bản gốc)( nếu có).
– Hợp đồng chuyển nhượng dự án (Bản gốc);

3. Cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết:

– Cơ quan gải quyết: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất
– Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc