Thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh xảy ra thường xuyên đối với doanh nghiệp với nhiều lý do khác nhau. Do đó, doanh nghiệp sẽ cần làm thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh và nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ làm thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

Thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh được quy định ở văn bản pháp luật nào?

 • Việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh có thể là thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, cùng huyện hoặc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh khác quận, khác thành phố/tỉnh đều sử dụng chung một mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-1) đính kèm Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.

 

Nội dung của thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

 • Phụ lục II-1 không chỉ áp dụng cho thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh mà còn áp dụng cho việc thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi thành viên công ty, thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, …. Do đó, khi làm thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh bạn chỉ cần điền những thông tin liên quan đến việc thay đổi địa chỉ.
 • Các thông tin cần điền theo Phụ lục II-1 khi thông báo thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh (thay đổi địa chỉ trụ sở chính), gồm:
 • Phần thông tin chung, điều đầy đủ tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp/mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp;
 • Phần đăng ký thay đổi trụ sở chính:
 • Điền đầy đủ địa chỉ mới bao gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố /tổ /xóm /ấp /thôn; xã /phường /thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố; điện thoại, email (nếu có);
 • Đánh dấu X vào ô nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế/địa chỉ đăng ký mới của doanh nghiệp nằm trong khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh  tế, khu công nghiệp;
 • Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ sang tỉnh, thành phố khác thì điền thêm thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (họ và tên, thông tin về loại giấy tờ chứng thực cá nhân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên ở cuối thông báo.
 • Sau khi điền xong mẫu Phụ lục II-1, doanh nghiệp nộp thông báo kèm theo quyết định thay đổi địa chỉ, bản sao biên bản họp (tùy từng loại hình doanh nghiệp); giấy ủy quyền + giấy tờ chứng thực của người được ủy quyền nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo hình thức trực tiếp hoặc qua mạng.

Dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp các thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong đó có thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh bao gồm việc làm thông báo.

Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.