Thời hạn giấy phép bán lẻ thuốc lá

Nhiều thương nhân vẫn thắc mắc việc nếu hết thời hạn giấy phép bán lẻ thuốc lá thì phải làm như thế nào và giấy phép hết thời hạn thì có thể kinh doanh không và làm cách nào để kinh doanh tiếp? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về những vấn đề trên.

1. Giấy phép bán lẻ thuốc lá là gì?

Giấy phép bán lẻ thuốc lá là loại giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp cho thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ thuốc lá được quy định tại điều 26 nghị định 67/2013/NĐ-CP và nghị định 106/2017/NĐ-CP.

2. Hiệu lực của giấy phép bán lẻ thuốc lá:

Theo quy định tại khoản 4 điều 27 nghị định 67/2013/NĐ-CP thì giấy phép bán lẻ thuốc lá có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.

Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp lại được quy định tại Điều 39 của Nghị định 67/2013/NĐ-CP.

3. Thủ tục cấp lại giấy phép bán lẻ thuốc lá:

Thủ tục cấp lại giấy phép quá thời hạn được thực hiện giống như thủ tục cấp mới giấy phép bán lẻ thuốc lá. Thủ tục này bao gồm:

Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ sau đây:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

4. Lệ phí và những phí khác liên quan đến việc cấp lại giấy phép bán lẻ thuốc lá:

Lệ phí cấp lại giấy phép bán lẻ thuốc lá theo quy định của pháp luật là 200.000VNĐ/Giấy/lần cấp.

Ngoài lệ phí cấp lại thì còn tồn tại một loại phí khác đó là phí thẩm định. Phí thẩm định lại được tính như sau:

Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh (ở đây là kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá) thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

5. Hậu quả pháp lý khi không có giấy phép bán lẻ thuốc lá:

Việc hết thời hạn giấy phép bán lẻ thuốc lá nhưng thương nhân không chịu đăng ký tiếp nhưng vẫn tiếp tục sẽ bị xem như kinh doanh bất hợp pháp và bị xử lý hành chính. Việc xử phạt khi không có giấy phép bán lẻ thuốc lá được quy định khoản 8 điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP:

Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh (ở đây là bán lẻ thuốc lá) nhưng không có giấy phép kinh doanh sẽ bị phạt từ 5.000.000VNĐ đến 10.000.000VNĐ.

6. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ xin cấp lại giấy phép bán lẻ thuốc lá tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp soạn thảo hồ sơ xin cấp lại phép bán lẻ thuốc lá. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

+ Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

+ Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản đế ACC có thể soạn hồ sơ;

+ ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;

+ Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ và những thủ tục cần thiết để tiến hành thực hiện thủ tục;

+ Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về thời hạn giấy phép bán lẻ thuốc lá và dịch vụ thực hiện soạn thảo hồ sơ tại ACC Group, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vui lòng liên hệ đến ACC Group.