Thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Giấy chứng nhận an ninh, trật tự là loại giấy phép không có thời hạn. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh, loại giấy phép này được cấp có thời hạn theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.

 

Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Giấy chứng nhận an ninh trật tự thời hạn bao lâu?

Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự được quy định chi tiết như sau:

“1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quy định thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải ghi rõ thời hạn sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này hoặc giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp cho cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn thì thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không vượt quá thời hạn ghi trong các văn bản đó;

b) Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí thì thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phù hợp với thời hạn ghi trong văn bản về thi công công trình, thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí.

  1. Trường hợp các văn bản, giấy phép quy định tại khoản 2 Điều này có thời hạn hoạt động từ 10 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không ghi thời hạn sử dụng.

Từ quy định của pháp luật về thời hạn của hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự, ta thấy đối với các cơ sở kinh doanh có giới hạn về thời hạn hoạt động thì được cấp giấy phép an ninh, trật tự có thời hạn không vượt quá thời hạn đó. Đối với trường hợp thời hạn hoạt động của các cơ sở kinh doanh từ 10 năm trở lên thì được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không ghi thời hạn sử dụng.

Trên đây là một số thông tin về thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự. Để tránh vi phạm các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, chúng ta cần hiểu rõ các quy định của luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên. 

Viết một bình luận