Thời hạn giải quyết việc đăng kí kết hôn

Em là người Việt Nam, người yêu em là người Nhật Bản. Chúng em đã yêu nhau được 2 năm và có ý định kết hôn. Sắp tới, bạn trai em được nghỉ 2 tuần. Chúng em dự định nhân dịp này sẽ đi đăng kí kết hôn tại Việt Nam. Vậy, em muốn hỏi em có thể nộp tờ khai đăng ký kết hôn cho 2 người được không và thời gian 2 tuần có đủ để hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn không?

 

 

Thứ nhất: Hồ sơ đăng ký kết hôn có thể do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 126/2014/NĐ-CP

“Hồ sơ đăng ký kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp, nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện, nếu đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện…”

Như vậy, sau khi bạn và bạn trai chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì bạn có thể đến nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp (nơi đăng ký thường trú của mình).

 

Thứ hai: Thời hạn giải giải quyết có thể kéo dài tới 25 ngày tùy vào trình tự thực hiện thủ tục của Sở Tư pháp

Về thời gian để hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 126/2014/NĐ-CP có quy định:

“Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn

Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam không quá 25 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan công an xác minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 10 ngày.”

Như vậy,  thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam là không quá 25 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan công an xác minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 10 ngày:

 

“Trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam

  1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp có trách nhiệm:

    a) Phỏng vấn trực tiếp hai bên nam, nữ tại trụ sở Sở Tư pháp để kiểm tra, làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn và mức độ hiểu biết của hai bên nam, nữ về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của nhau; về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của mỗi nước. Trường hợp cần phiên dịch để thực hiện phỏng vấn thì Sở Tư pháp chỉ định người phiên dịch.

    Kết quả phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý kiến đề xuất của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn; người phiên dịch (nếu có) phải cam kết dịch chính xác nội dung phỏng vấn và ký tên vào văn bản phỏng vấn;

    b) Nếu kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên kết hôn chưa hiểu biết về hoàn cảnh của nhau thì Sở Tư pháp hẹn ngày phỏng vấn lại; việc phỏng vấn lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phỏng vấn trước;

    c) Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn; trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn thì Sở Tư pháp xác minh làm rõ.

  2. Trường hợp xét thấy vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan công an thì Sở Tư pháp có văn bản nêu rõ vấn đề cần xác minh, kèm theo bản chụp hồ sơ đăng ký kết hôn gửi cơ quan công an cùng cấp đề nghị xác minh.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tư pháp, cơ quan công an xác minh vấn đề được yêu cầu và trả lời bằng văn bản cho Sở Tư pháp.

Nếu hết thời hạn xác minh theo quy định tại Điều này mà cơ quan công an chưa có văn bản trả lời thì Sở Tư pháp vẫn hoàn tất hồ sơ, đề xuất ý kiến trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định, trong đó nêu rõ vấn đề đã yêu cầu cơ quan công an xác minh.”

Như vậy, pháp luật chỉ quy định thời hạn tối đa mà cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Vì vậy, chúng tôi không thể khẳng định trong trường hợp của bạn thì 2 tuần có đủ để hoàn thành thủ tục hay không. Nếu hồ sơ của bạn đầy đủ, rõ ràng, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định,… thì thời hạn giải quyết có thể được rút bớt.