Thay đổi họ cho con nuôi

Nội dung bài viết:

Vợ chồng tôi có 1 đứa con, năm 2015 vợ chồng tôi có nhận con trai của Chị gái tôi làm con nuôi và đã được Ủy ban nhân dân phương nơi vợ chồng tôi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp giấy chứng nhận con nuôi, hiện nay con nuôi tôi đang mang họ Nguyễn, tôi họ Phạm, để thuận tiện trong quá trình học tập sau này, tôi muốn đổi họ cho con nuôi tôi từ họ Nguyễn sang họ Phạm, Luật sư vui lòng cho tôi biết, tôi có thể tiến hành đổi họ cho con nuôi được không? Pháp luật quy định về trường hợp này như thế nào?

 

 

Theo quy định tại Điều 24 – Luật con nuôi về hệ quả của việc nuôi con nuôi như sau:

  1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi. Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

  3. Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.

  4. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.

 

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên bạn có thể tiến hành thủ tục cần thiết để thay đổi họ cho con nuôi của bạn.

 

Thủ tục thay đổi họ cho con nuôi như sau:

Do bạn không nói rõ, con nuôi của bạn bao nhiêu tuổi nên chúng tôi chia ra các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Con nuôi của bạn dưới 9 tuổi

Bạn có thể tiến hành thủ tục thay đổi họ của con nuôi và không cần sự đồng ý của con nuôi

– Trường hợp 2: Con nuôi của bạn trên 9 tuổi

Bạn có thể tiến hành thủ tục thay đổi họ của con nuôi nhưng cần sự đồng ý của con nuôi.

Cơ quan tiến hành thủ tục thay đổi họ cho con nuôi bạn:

Nếu con nuôi dưới 14 tuổi thì việc thay đổi họ, tên được thực hiện tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây. Nếu con của bạn từ đủ 14 tuổi trở lên thì việc thay đổi họ, tên được thực hiện tại UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây.

Hồ sơ cho việc thay đổi họ cho con nuôi:

– Tờ khai thay đổi họ cho con nuôi (theo mẫu)

– Bản chính giấy khai sinh của con nuôi

– Bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Thời gian thực hiện việc thay đổi họ của con nuôi là 05 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ đầy đủ và hợp lệ