Điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư

Cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác, khi có nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động, văn phòng luật sư cũng có thể mở chi nhánh của mình. Vậy điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư như thế nào, có điều gì khác biệt hay không?

Điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư
Điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư

Điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư

Chi nhánh văn phòng luật sư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động theo sự ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.

– Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập. Tổ chức hành nghề luật sư cử một luật sư làm Trưởng chi nhánh. Trưởng chi nhánh và thành viên của tổ chức hành nghề luật sư làm việc tại chi nhánh có thể là luật sư của Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hoặc nơi có trụ sở của chi nhánh.

– Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gửi Sở Tư pháp. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh

Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

– Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;

– Quyết định thành lập chi nhánh;

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Chi nhánh được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

Khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

Trên đây là những điều kiện mở chi nhánh văn phòng luật sư. Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý hỗ trợ thành lập doanh nghiệp hoặc các thủ tục pháp lý hành chính khác, có thể liên hệ với Văn phòng luật sư ACC qua hotline: 1900.3330