THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ

Công ty đấu giá tài sản có thể có một hoặc nhiều chi nhánh. Tuy nhiên việc thành lập chi nhánh công ty đấu giá tài sản không phải ai cũng nắm rõ.

Luật tư vấn xin cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty đấu giá tài sản như sau:

Cơ sở pháp lý


 Luật đấu giá 2016

– Luật doanh nghiệp 2014

Công ty đấu giá tài sản là gì?


– Theo quy định của Luật đấu giá thì Đấu giá viên có thể hành nghề theo các hình thức sau đây: Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản; Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

– Do đó, công ty đấu giá tài sản là một trong ba nơi mà đấu giá viên có thể hành nghề

Chi nhánh công ty đấu giá tài sản là gì?


– Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài sản chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh.

Điều kiện về chi nhánh công ty đấu giá tài sản


– Trưởng chi nhánh phải là đấu giá viên của doanh nghiệp được cử xuống

Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh công ty đấu giá tài sản


Bước 1:

– Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp một bộ hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

– Chi nhánh hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Bước 2:

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty đấu giá tài sản


– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

– Quyết định thành lập chi nhánh;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Thẩm quyền


– Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời gian


– 7- 10 ngày làm việc

Cần làm sau khi thành lập chi nhánh


– Kê khai và nộp thuế môn bài:

– Treo biển tại địa điểm kinh doanh

Khai lệ phí môn bài


– Khai lệ phí môn bài một lần khi văn phòng đại diện mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

Mức nộp lệ phí môn bài


– Mức nộp lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện là 1.000.000 đồng/năm

– Nếu văn phòng đại diện thành lập trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm

Thời hạn nộp lệ phí môn bài


Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Nếu nộp chậm tờ khai và thuế môn bài thì sẽ như thế nào?


Mức phạt đối với trường hợp chậm nộp tờ khai thuế môn bài được quy định như sau:

Mức phạtSố ngày chậm nộp
Phạt cảnh cáo ( nếu có tình tiết giảm nhẹ)01 – 05 ngày
400.000 – 1.000.000 đồng01 -10 ngày
800.000 – 2.000.000 đồng10 – 20 ngày
1.200.000 – 3.000.000 đồng20 -30 ngày
1.600.000 – 4.000.000 đồng30 -40 ngày
2.000.000 – 5.000.000 đồng40 – 90 ngày

                  Số tiền phạt chậm nộp thuế môn bài = số tiền thuế chậm nộp * 0,03% * Số ngày chậm nộp

Khai lệ phí môn bài ở đâu?


Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Nếu văn phòng đại diện kinh doanh cùng địa phương cấp tỉnh với công ty mẹ thì công ty mẹ thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của văn phòng đại diện cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty mẹ

– Nếu văn phòng đại diện kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh với công ty mẹ thì văn phòng đại diện thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của văn phòng đại diện cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn phòng đại diện

Khách hàng cần cung cấp


– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Công việc của chúng tôi


– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh công ty đấu giá

– Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh

– Nộp hồ sơ xin giấy phép thành lập chi nhánh công ty đấu giá

– Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách hàng

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 1900.3330

Email: [email protected]