Thân nhân được hưởng trợ cấp của thương binh khi đã chết

Câu hỏi:

Tôi có một vấn đề muốn được giải đáp như sau: bố tôi vừa mới mất, là thương binh được Nhà nước hỗ trợ trợ cấp, ưu đãi, được hưởng chính sách người có công với cách mạng. Tuy nhiên bố tôi mất đi để lại mẹ tôi nay đã 80 tuổi, hoàn cảnh gia đình các con cũng khó khăn, vậy cho tôi hỏi là có chính sách gì trợ cấp cho thân nhân của thương binh đã mất không? Xin cảm ơn đã đọc câu hỏi.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Thương binh là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh”. Theo pháp lệnh người có công năm 2005 thì thân nhân của người có công với cách mạng cũng được hưởng những chính sách trợ cấp nhất định, tuy nhiên, trong trường hợp người đó chết thì pháp luật cũng vẫn quy định thân nhân được hưởng những  khoản trợ cấp, cụ thể theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì thân nhân của thương binh chết được hưởng chế độ như sau:

Điều 32. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi thương binh chết

1. Khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

2. Thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi thương binh chết;

b) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

d) Trường hợp khi thương binh chết mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ;

đ) Trường hợp thương binh chết trước ngày 01 tháng 01 năm 2013 thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:

Đến ngày 01 tháng 01 năm 2013 mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng thương binh chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ; trường hợp đã đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

e) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.

3. Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết do vết thương tái phát được xác nhận là liệt sĩ thì thân nhân được chuyển hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của thân nhân liệt sĩ. Thời điểm hưởng theo quy định tại Khoản 6 Điều 20 của Nghị định này.”

Theo đó thì thân nhân của Thương binh vẫn được hưởng những khoản trợ cấp nhất định và còn được hưởng mai táng phí, phần trợ cấp thì còn phụ thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động của thương binh. Do đó, mẹ bạn vẫn sẽ được hưởng tiền mai táng phí,  trợ cấp tiền tuất khi mà bố bạn là thương binh đã qua đời để trang trải cuộc sống cũng như bù đắp nỗi đau mà mẹ bạn đã phải gánh chịu.