Tách khẩu khi không có địa chỉ thường trú mới

Tên tôi là Mai Thị Nấm. Hiện tại tôi có một vấn đề muốn hỏi luật sư như sau: tôi chưa có địa chỉ thường trú riêng. Tôi vẫn đang sống chung với bố mẹ. Vậy tôi có thể tách hộ khẩu riêng cho bản thân được không? Đồng thời, tôi cũng muốn thay đổi tên của mình nhưng vẫn giữ lại họ. Vậy tôi sau khi tách hộ khẩu tôi có thể đổi tên được hay không? Thủ tục của 2 việc đó như thế nào.

 

1, Về tách khẩu:

Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú, có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Theo quy định Điều 27 Luật cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 về tách sổ hộ khẩu:

–  Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

+ Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

+ Người đã nhập vào sổ hộ khẩu nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó, mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

–  Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

–  Cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Như vậy trong trường hợp này nếu cùng chỗ ở hợp pháp, bạn từ đủ 18 tuổi trở lên và có nhu câù tách khẩu thì được tách khẩu.

 

  1. Thay đổi họ tên:

Theo Điều 27 Bộ dân sự 2015 về quyền thay đổi họ tên:

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

–  Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó dẫ đến gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

–  Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

–  Có quyền thay đổi trường hợp có yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

–  Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại từ họ của mẹ sang họ của cha;

–  Thay đổi họ, tên của người trước đây bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

–  Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

–  Các trường hợp khác do pháp luật hộ tịch quy định.

Trong trường của bạn, bạn không nói rõ lí do vì bạn muốn đăng kí thay đổi họ tên. Do vậy nếu bạn thuộc các trường hợp trên thì bạn có quyền được thay đổi họ tên.

Lưu ý: Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Đối với việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ, không có sự thay đổi.