Thay đổi, sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Qua bài viết dưới đây, ACC Group xin chia sẻ với các bạn những vấn đề liên quan đến sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh sao cho phù hợp với quy định hiện hành.

1. Các trường hợp cần thay đổi giấy phép kinh doanh

–         Khi doanh nghiệp phát sinh những thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ban đầu.

–         Khi doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh thay đổi những nội dung có ở trong các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện thì phải thay đổi giấy phép kinh doanh để phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của doanh nghiệp và cũng tránh bị xử phạt vi phạm hành chính. (Giấy chứng nhận vệ sinh ATTP, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể,…)

2. Thủ tục sửa/thay đổi giấy phép kinh doanh cần những giấy tờ gì ?

Hiểu một cách đơn giản nhất, khi thủ tục thay đổi liên quan đến nội dung gì thì thay đổi nội dung đó

– Hồ sơ thay đổi tên công ty

+ Thông báo đổi tên của doanh nghiệp.

+ Quyết định đổi tên của doanh nghiệp

+ Biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

– Hồ sơ thay đổi trụ sở chính

+ Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

+ Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

+ Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

– Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

+Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

+Quyết định đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.

+Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.

+Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

+Bản sao CMND/hộ chiếu của đại diện pháp luật mới.

Tương tự các hồ sơ tăng vốn điều lệ hay thay ngành nghề kinh doanh cũng được thực hiện như các bước trên.

– Hồ sơ thay đổi thành viên hoặc cổ đông

+Thông báo đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.

+Quyết định đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.

+Biên bản họp về việc đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.

+Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

+Danh sách thành viên/cổ đông mới.

+Bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên/cổ đông mới.

+Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ.

3. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục ở đâu

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh  tại : Phòng đăng ký kinh doanh hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ở đó.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thì thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc tại Sở Kế hoặc và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ở đó.

Lời kết : ACC Group là công ty chuyên cung cấp, trợ giúp trong việc làm hồ sơ sửa/thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Trình tự ACC thực hiện như sau :

  •       Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể.
  •       Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ
  •       Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể chuẩn bị các giấy tờ liên quan;
  •       ACC tiến hành khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  •       Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý cũng như các vấn đề liên quan đến giấy phép
  •       Bàn giao kết quả;

Viết một bình luận