Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

Nhà báo là cái tên quen thuộc với xã hội chúng ta. Bất kể là đất nước nào thì nghề nhà báo tồn tại và phát triển rất mạnh mẽ. Vậy quyền và nghĩa vụ của nhà báo là gì?

Dù báo ở hình thức nào thì những thông ấy cũng được các nhà báo ngày đêm làm việc miệt mài để đưa đến chúng ta những nguồn thông tin mới mẻ nhất, đặc biệt nhất, hữu ích nhất. Nhà báo là người có tri thức, am tường nhiều lĩnh vực, có cái nhìn sâu sắc phản ánh thực trạng của xã hội xung quanh, được đào tạo bài bản về chuyên môn và nghiệp vụ.

Nhà báo chính là tác giả của các bài báo trên các mặt báo in, báo ảnh, báo điện tử. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm về bài viết của mình khi các bài được đăng trên mặt báo in và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hoạt động báo chí là hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí; cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí; cải chính thông tin trên báo chí; xuất bản, in, phát hành báo in; truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn, phát sóng báo nói, báo hình.

Quyền và nghĩa vụ của nhà báo được quy định tại Điều 25 Luật báo chí 2016 như sau:

1. Quyền của Nhà báo:

+ Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp.

+ Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật.

+ Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

+ Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp; được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật.

+ Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí.

+ Khước từ việc tham gia biên soạn hoặc thể hiện tác phẩm báo chí trái với quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Nhà báo:

+ Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

+ Bảo vệ quan Điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm.

+ Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật.

+ Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật.

+ Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Trên đây là một số nội dung công ty ACC cung cấp về quyền và nghĩa vụ của nhà báo. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.

 

 

Viết một bình luận