Quyền tịch thu xe của công an xã

Nhà tôi có chiếc xe Solar 07 cho người khác thuê đi múc đất thì bị công an giữ xe mà không có biên bản đến nay đã được 6 tháng và còn ra quyết định tịch thu xe của tôi. Nên tôi nhờ luật sư ra tòa, khi tòa triệu tập thì họ ( gồm cả công an xã, huyện, tỉnh) nói sẽ dàn xếp giải quyết nội bộ với nhau rồi kêu tôi lên trả xe . Tôi xin hỏi nếu quá thời hạn mà họ không trả xe thì tôi có đựợc làm đơn xin bồi thường thiệt hại không? Và nếu làm đơn khiếu nại thì cần những thủ tục gì?

 

Máy xúc, còn gọi là máy đào, là một loại máy móc cơ giới sử dụng đa năng, chủ yếu dùng trong xây dựng, khai khoáng. Máy xúc là một loại máy đào một gầu, có thể coi là “xẻng máy”, dùng một cơ cấu tay cần gắn liền với gầu đào, thực hiện thao tác đào, xúc, múc, đổ đất đá rời hay liền thổ và các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng rời (có thể vận chuyển trong cự ly ngắn hoặc rất ngắn). Trong xây dựng, máy xúc là một loại máy xây dựng chính trong công tác đất, ngoài ra nó còn tham gia vào các công tác giải phóng mặt bằng, phá dỡ công trình, bốc xếp vận chuyển vật liệu.

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 3 Luật giao thông đường bộ 2008 thì: ” Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.”

Căn cứ Danh mục xe máy chuyên dùng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Theo đó xe máy đào bánh xích – xe Solar 07 thuộc loại xe máy thi công.

–  Thẩm quyền của công an xã:

Căn cứ Điều 39  Luật xử lý vi phạm hành chính số 02/VBHN-VPQH  quy định Thẩm quyền của Công an nhân dân như sau:

  1. “Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 500.000 đồng.

  1. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 3% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 1.500.000 đồng.

  1. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này.”

Như vậy,Trưởng công an cấp xã có thẩm quyền tịch thu phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2.500.000 đồng. Xe máy đào của bác trị giá lớn hơn 2.500.000 đồng thì Trưởng công an cấp xã không có thẩm quyền tịch thu. Ngoài ra, theo Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính số 02/VBHN-VPQH  thì biện pháp tịch thu chỉ áp dụng với tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính nếu xe của bác không vi phạm hành chính thì không bị tịch thu.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 8 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính số 02/VBHN-VPQH thì thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Theo đó, việc công an xã không có thẩm quyền lại tạm giữ xe của bác 6 tháng là hoàn toàn sai quy định pháp luật.

– Theo Điều 13 Luật xử lý vi phạm hành chính số 02/VBHN-VPQH quy định về bồi thường thiệt hại:

  1. “Người vi phạm hành chính nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
  2. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Như vậy nếu Trưởng công an cấp xã xử lý vi phạm hành chính mà gây thiệt hại cho bác

– Theo quy định tại Điều 2355 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định:

  1. “Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

  1. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng”.

Như vậy, nếu quá thời hạn mà công an xã không trả xe cho bác thì bác có thể khởi kiện về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.