Quyền hưởng thừa kế của thai nhi

Cha tôi năm nay 50 tuổi, có lập di chúc để phân chia tài sản thừa kế. Trong di chúc cha tôi lại phân chia tài sản cho một thai nhi (là con của cha tôi với một người đàn bà khác, không phải là mẹ tôi). Xin hỏi cha tôi lập di chúc như vậy có được pháp luật cho phép không? Mẹ tôi có quyền hủy bỏ di chúc không?

Theo quy định tại điều 613 Bộ Luật dân sự 2015: “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế, hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế”.

Như vậy, việc cha bạn lập di chúc để lại tài sản cho thai nhi là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cha bạn chỉ được quyền lập di chúc định đoạt phần tài sản riêng của mình, phần tài sản chung giữa cha bạn và mẹ bạn thì cha bạn chỉ được lập di chúc định đoạt 1/2 số tài sản đó. Mẹ bạn không có quyền hủy bỏ di chúc của cha bạn mà chỉ có quyền định đoạt phần tài sản riêng của mẹ bạn và 1/2 số tài sản chung còn lại giữa cha bạn và mẹ bạn.

 

Viết một bình luận