Quy định về giá đất tái định cư.

Tái định cư là một hình thức hỗ trợ người bị thu hồi đất nhằm ổn định cuộc sống ban đầu khi có những biến động do bị thu hồi đất. Cùng Công ty ACC tìm hiểu quy định về giá đất tái định cư qua bài viết sau.

1. Đất tái định cư là gì?

Đất tái định cư là đất được nhà nước cấp nhằm bồi thường do thu hồi đất và giúp đỡ người dân, hộ gia đình bị thu hồi đất có thể ổn định cuộc sống.

Theo khái niệm này, người chủ mới sẽ được cấp đầy đủ quyền sở hữu đất theo luật đất đai quy định. Luật đất tái định cư đã được nước ta ban hành lần đầu trong Luật Đất đai năm 2013.

2. Các trường hợp được cấp đất tái định cư:

Trường hợp được hỗ trợ đất tái định cư theo quy định tại điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau:

+ Trường hợp 1

Cá nhân, hộ gia đình đang có đất ở hoặc người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài những có quyền sở hữu nhà đất tại Việt Nam bị nhà nước thu hồi đất đã có sổ đỏ, đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Họ sẽ được bồi thường bằng nhà hoặc đất tái định cư nếu thỏa mãn được 2 điều sau:

– Thu hồi hết đất hoặc diện tích đất còn lại khi thu hồi không đảm bảo cho sinh hoạt theo quy định UBND cấp tỉnh ban hành.

– Không còn đất, nhà ở nào khác nữa trong khu vực xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.

Trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình bị hồi đất không muốn bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tái định cư thì họ có thể lấy tiền mặt.

+ Trường hợp 2

Nhiều hộ gia đình cùng chung quyền sở hữu một miếng đất bị thu hồi. Lúc này UBND cấp tỉnh sẽ dựa vào tình hình thực tế tại địa phương cũng như quỹ đất, nhà ở tái định cư để phân chia cụ thể cho từng hộ đình.

+ Trường hợp 3

Cá nhân, hộ gia đình có đất thu hồi nằm trong nằm trong hành lang an toàn, không có chỗ ở nào khác trong xã, phường, thị trấn thì cũng được cấp đất, nhà ở tái định cư.

+ Trường hợp 4

Đất do nhà nước thu hồi thuộc khu vực ô nhiễm môi trường năng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng, tính mạng của con người. Hoặc các vùng đất có nguy cao cơ bị sạt lở, sụt lún khi có thiên tai xảy ra,..Khi đó cá nhân, hộ gia đình cũng được hỗ trợ đất, nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật.

3. Quy định về giá đất tái định cư:

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP thì Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

a) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ lớn hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch.

b) Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn tiền sử dụng đất ở hoặc tiền mua nhà ở tái định cư thì người tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

Trên đây là một số nội dung công ty ACC Group cung cấp về những quy định về giá đất tái định cư. Khách hàng cần tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ chúng tôi.