Quy định về đấu giá đất tại Hà Nội

Bài viết nhằm cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến quy định về đấu giá đất tại Hà Nội như nguyên tắc, điều kiện của tổ chức, cá nhân tổ chức và tham gia đấu giá. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đấu giá đất. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

1.  Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

 • Được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
 • Phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất:

 • Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
 • Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

3. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

 • Giao đất không thu tiền sử dụng đất;
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật đất đai 2013;
 • Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật đất đai 2013;
 • Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;
 • Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

 • Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
 • Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

 • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật đất đai 2013;
 • Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật đất đai 2013 đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

6. Trình tự đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội:

 • Xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm
 • Lập và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
 • Lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất
 • Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá, giám sát thực hiện cuộc đấu giá
 • Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
 • Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
 • Giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

7.Thông tin liên quan đến quy định về đấu giá đất tại Hà Nội của ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đấu giá đất tại Hà Nội. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến quy định về đấu giá đất tại Hà Nội. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

Viết một bình luận