Quy định trạng thái ngoại hối

Quy định trạng thái ngoại hối của tổ chức tín dụng là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Hãy cũng ACC theo dõi bài viết dưới đây.

1. Khái niệm

Ngoại hối là một trong những thuật ngữ dùng để chỉ các phương tiện sử dụng trong giao dịch quốc tế. Bao gồm:

Ngoại tệ: là đồng tiền nước ngoài hoặc đồng tiền chung của một nhóm nước. Công cụ thanh toán bằng ngoại tệ như: Séc, hối phiếu , lệnh phiếu (promissory Note), thẻ ngân hàng (Card Bank), giấy chuyển ngân. Các loại chứng từ có giá bằng ngoại tệ như: Trái phiếu chính phủ (Government Bonds), trái phiếu công ty, cổ phiếu. Vàng, bao gồm vàng thuộc dự trữ của nhà nước, vàng trên tài khoản nước ngoài của người cư trú, vàng khối, vàng thỏi, vàng miếng. Đồng tiền quốc gia – bản tệ (Local Currency), đồng tiền quốc gia được xem là ngoại hối nếu đồng tiền đó được sử dụng trong thanh toán quốc tế, hoặc được chuyển vào chuyển ra (xuất nhập khẩu) khỏi quốc gia.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như sau:

Trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng là trạng thái nguyên tệ của ngoại tệ đó được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi trạng thái.

2. Tỷ giá quy đổi trạng thái của ngoại tệ được áp dụng theo quy định sau:

  • Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ: là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày báo cáo.
  • Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ khác: là tỷ giá bán giao ngay chuyển khoản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào cuối ngày báo cáo.

3. Nguyên tắc tính trạng thái ngoại tệ là:

  • Trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc.
  • Trạng thái nguyên tệ của ngoại tệ được tính trên cơ sở số dư các tài khoản có liên quan theo quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư này.
  • Quy đổi trạng thái nguyên tệ của từng ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi trạng thái.
  • Cộng các trạng thái ngoại tệ dương với nhau để tính tổng trạng thái ngoại tệ dương. Cộng các trạng thái ngoại tệ âm với nhau để tính tổng trạng thái ngoại tệ âm.

Thời điểm phát sinh trạng thái ngoại tệ là ngay tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về ngoại tệ, tức tại thời điểm ký kết hợp đồng. Về nguyên tắc tính trạng thái ngoại tệ: Trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc; Trạng thái nguyên tệ của ngoại tệ được tính trên cơ sở số dư các tài khoản có liên quan theo quy định; Quy đổi trạng thái nguyên tệ của từng ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi trạng thái; Cộng các trạng thái ngoại tệ dương với nhau để tính tổng trạng thái ngoại tệ dương. Cộng các trạng thái ngoại tệ âm với nhau để tính tổng trạng thái ngoại tệ âm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành các văn bản quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối nhằm điều chỉnh hoạt động ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối.

Trên đây là ý kiến của ACC Group về “Quy định trạng thái ngoại hối”. Hy vọng bài viết của ACC sẽ hữu ích cho Quý Khách. Để hiểu rõ hơn các thông tin, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề trên, Quý khách có thể liên hệ Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC Group qua địa chỉ email: [email protected] hoặc Hotline: 090.992.8884 – (028) 777.00.888.