Quy định thành lập công ty đa cấp

Thời gian gần đây, có rất nhiều công ty đa cấp xuất hiện thu hút sự quan tâm của nhiều người. Để có thể thành lập công ty đa cấp thì bạn cần phải tuân theo quy định thành lập công ty đa cấp. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để làm rõ hơn về vấn đề này.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định 42/2014/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của Cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương thì cơ quan này sẽ có thẩm quyền: “cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp”.

Chính vì vậy, khi tiến hành đăng ký cấp phép kinh doanh đa cấp sẽ tiến hành xin phép cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp cho doanh nghiệp kinh doanh bán hàng theo phương thức đa cấp. Các doanh nghiệp này sẽ phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh bán hàng đa cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong 05 năm kể từ ngày cấp. Và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần là 05 năm.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được lập thành 02 bản chính. 01 bản giao cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Và 01 bản lưu tại Bộ Công Thương.

Điều kiện thành lập công ty bán hàng đa cấp tại Việt Nam

 • Trong đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề bán lẻ theo phương thức đa cấp;
 • Vốn pháp định là 10 tỷ;
 • Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện;
 • Ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
 • Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật;
 • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều kiện về ký quỹ của quy định thành lập công ty đa cấp

‘’Điều 50. Tiền ký quỹ

 1. Tiền ký quỹ là khoản tiền đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và Nhà nước trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định này.
 2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mở tài khoản ký quỹ và ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 3. Ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và có trách nhiệm phối hợp trong việc xác nhận các nội dung liên quan đến văn bản xác nhận ký quỹ khi Bộ Công Thương có yêu cầu.
 4. Trường hợp có thay đổi thông tin trên văn bản xác nhận ký quỹ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh văn bản xác nhận ký quỹ với ngân hàng.
 5. Khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp và chỉ được rút, sử dụng khi có văn bản đồng ý của Bộ Công Thương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Nghị định này.
 6. Ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ chịu trách nhiệm quản lý khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 7. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng và được phép rút tiền lãi từ khoản tiền ký quỹ.’’

Quy trình thành lập công ty bán hàng đa cấp:

Bước 1: Tiến hành đăng ký kinh doanh:

– Soạn thảo hồ sơ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

– Phòng đăng ký tiến nhận và xử lý hồ sơ.

– Tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho người nộp hồ sơ.

Hồ sơ thành lập công ty:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty thành lập;

– Danh sách thành viên (công ty TNHH, công ty Hợp danh);

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (công ty Cổ phần);

– Giấy tờ chứng thực thông tin của các thành viên công ty như:

+ Chứng minh thư nhân dân,

+ Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân.

Bước 2: Lập hồ sơ xin giấy phép tổ chức bán hàng đa cấp:

– Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Văn bản xác nhận về số tiền ký quỹ của ngân hàng;

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

– Giấy tờ chứng thực thông tin của người đại diện công ty: Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;

– Chương trình bán hàng, gồm: cách thức trả thưởng, hợp đầu mẫu mà doanh nghiệp ký với người tham gia và mọi thỏa thuận khác về quyền và nghĩa vụ của người tham gia, thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, chứng chỉ chất lượng, giá cả, công dụng, cách thức sử dụng…

– Chương trình đào tạo người tham gia: thời gian, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo, thời gian và nội dung bồi dưỡng định kỳ cho người tham gia bán hàng.

Trên đây là những chia sẻ của ACC về quy định thành lập công ty đa cấp. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này. ACC cam kết mang lại cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất!

 

Viết một bình luận