Quy định miễn thuế doanh nghiệp 2020

Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đều phải nộp thuế. Tuy nhiên để kích thích sản xuất thì cũng có những trường hợp miễn thuế, bài viết sau đây công ty ACC sẽ đưa ra những quy định miễn thuế doanh nghiệp theo pháp luật.

Miễn thuế là gì?

Miễn thuế là không áp dụng nghĩa vụ nộp thuế đối với đối tượng nộp thuế do thoả mãn các điều kiện được pháp luật quy định.

Quy định miễn thuế doanh nghiệp cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung 2013 quy định:

– Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học.

– Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

– Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ hoạt động sản xuất; kinh doanh; dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dành riêng cho người tàn tật.

– Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật; người dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

Quy định miễn thuế doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập

– Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập thuộc lĩnh vực ưu đãi sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu; kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho 2 năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở được thành lập và hoạt động ở những địa bàn được xét ưu đãi đầu tư; như: Huyện thuộc vùng núi; hải đảo và vùng có khó khăn thì thời gian giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm.

– Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi đầu tư; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 3 năm tiếp theo.

Nếu cơ sở đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 4 năm đầu; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 9 năm tiếp theo.

Nếu cơ sở đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi và hải đảo; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 4 năm; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 7 năm tiếp theo.

Nếu cơ sở đầu tư ở những vùng khó khăn khác; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho cơ sở trong 5 năm tiếp theo.

Quy định miễn thuế doanh nghiệp cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư; theo quy định sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm đầu; kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

Nếu doanh nghiệp đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu; kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo.

Nếu doanh nghiệp đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu; kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho doanh nghiệp trong 4 năm tiếp theo.

Nếu đầu tư ở những vùng khó khăn khác thì được miễn thuế thu nhập 1 năm đầu; kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo.

Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới; mở rộng quy mô; đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường sinh thái; nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm do đầu tư mới mang lại của 2 năm tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong nước di chuyển đến miền núi; hải đảo và vùng có khó khăn khác được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu; kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp có thể được miễn thuế nếu có thu nhập phát sinh thuộc các trường hợp được miễn thuế, doanh nghiệp sẽ không phải kê khai thuế trong các trường hợp này. Mong rằng bài viết trên về quy định miễn thuế doanh nghiệp mà công ty ACC đưa ra đã phần nào giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề trên.

Viết một bình luận