Quy định lập, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển phát triển điện lực.

Lời mở đầu:

Hiện nay để phù hợp với thời đại đổi mới thì sẽ có từng chính sách về điện lực khác nhau được nhà nước đưa ra. Tuy nhiên để thực hiện quy định lập, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển phát triển điện lực thì sẽ do cơ quan các cấp có thẩm quyền quy định cụ thể. Dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu về quy định này.

1          Thẩm quyền quy định lập, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển phát triển điện lực:

Thẩm quyền được quy định trong luật điện lực cụ thể như sau:

  • Bộ Công thương tổ chức lập quy hoạch phát triển điện lực trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh.
  • Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

2          Quy hoạch về phát triển điện lực:

Hiện nay đề án gần đây nhất về việc quy hoạch phát triển điện lực của Bộ Công thương là đề án Đề án Quy hoạch Điện VIII. Sau hơn 4 năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đi và hoạt động dù gặp phải nhiều khó khăn những đã đạt được những thành tựu nhất định. Những để đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện trong tương lai thì cần phải đẩy mạnh thực hiện đề án.

Việc đề cao bảo vệ môi trường trong việc phát triển điện lực là một điểm mới của đề án và phù hợp với thời đại khi trái đất càng ngày càng trở nên ô nhiễm.

Hiện nay việc phát triển điện lực tập trung các vấn đề chính sau đây:

  • Chỉ phê duyệt các nhà máy nhiệt điện có công nghệ siêu tới hạn và trên siêu tới hạn là những công nghệ nhiệt điện mới nhất hiện nay, đảm bảo hiệu suất cao và đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.
  • Tập trung rà soát loại bỏ các nhà máy nhiệt điện cũ, hiệu suất thấp, không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường; Có kế hoạch triển khai nâng cấp công nghệ của các nhà máy nhiệt điện hiện có để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cao.
  • Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo với tỉ lệ, cơ cấu phù hợp với tiêu chí đảm bảo đủ năng lượng với độ an toàn tin cậy cao và có dự phòng thích hợp, đặc biệt đảm bảo các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường. Đồng thời, nghiên cứu và đánh giá để nhận dạng các vấn đề môi trường của các dạng năng lượng mới để có các giải pháp phù hợp.

Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo với tỉ lệ, cơ cấu phù hợp với tiêu chí đảm bảo đủ năng lượng với độ an toàn tin cậy cao và có dự phòng thích hợp, đặc biệt đảm bảo các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường. Đồng thời, nghiên cứu và đánh giá để nhận dạng các vấn đề môi trường của các dạng năng lượng mới để có các giải pháp phù hợp.

3          Dịch vụ soạn thảo hồ sơ tại ACC Group:

ACC Group là công ty chuyên cung cấp soạn thảo hồ sơ. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

+ Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;

+ Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản đế ACC có thể soạn hồ sơ;

+ ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ các hồ sơ khách hàng cung cấp;

+ Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hồ sơ và những thủ tục cần thiết để tiến hành thực hiện thủ tục;

+ Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ thực hiện soạn thảo hồ sơ tại ACC Group, nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình vui lòng liên hệ đến ACC Group.